Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu snart 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.
Vi påminner om den mycket intressanta föreläsningen, som vi har tillsammans med Stadsbiblioteket fredagen den 30:e oktober
kl 15:00, om den nya 5G-tekniken.
Lokal: Bibliotekets föreläsningssal i källarvåningen.
På grund av pandemiläget är antalet platser begränsat, så anmälan måste ske i förväg på telefon 0470-41444. Då denna föreläsning även är öppen för allmänheten rekommenderas att anmäla sig i god tid.

Onsdagen den 25 november besöker vi Micropowers nya anläggning på Nylandavägen 20 i Öjaby. Micropower, som tillverkar batteriladdare, breddar nu sin verksamhet och startar fabrik för batterimoduler i Växjö. Fabriken kommer att tillverka moduler med litiumjon-celler, en ny, renare och energieffektivare typ av batterier. En mycket spännande och aktuell teknik.
Program enligt följande:
10:30              Samling, fika samt presentation och frågor
11:15              Visning av lokaler samt produktion
12:00              Uppsamling och avfärd
Anmäl er under fliken "nya aktiviteter" då antalet besökare är begränsat gäller “först till kvarn”.

Vi följer rekommendationerna från FHM och i likhet med Nobelstiftelsen skjuter även vi på vår gemensamma stora middag/julbord, vilken vi hade preliminärplanerat till december.

Vi undersöker också möjligheter för föreläsningar under hösten/våren av allmänt, tekniskt intresse. Naturligtvis kommer dessa att genomföras enligt FHMs rekommendationer.

Håll utkik i er inkommande mailbox efter info från KLTF.
 

 
Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
 
Vi undersöker också möjligheter att få några medlemmar att informera oss inom sina specialområden, intressanta resor och projekt. Vi söker lämplig lokal, där man kan sitta glest.
 
För våren har vi planer på besök hos Spaljisten AB och föredrag om Nya stationshusets planering, byggteknik och logistik.
 
Vårens huvudattraktion blir sedan naturligtvis föreningens 100-årsjubileum den 7:e maj.
 
Med många hälsningar
Styrelsen

 
Glöm inte årsavgiften för 2020, som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 och ange avsändare.
Klafreströms stålgjuteri AB
Torsdagen den 13 februari besökte 25 medlemmar Klafreströms stålgjuteri AB. Vi  blev mycket väl mottagna av Karl Stenfelt en av företagets tre delägare. Karl informerade om företaget och produktionen. Därefter gjordes en rundvandring i fabrikslokalerna. Torbjörn Ericson tackade för ett mycket intressant besök och överlämnade en minnestavla till Karl Stenfelt
Läs mer om  företaget på deras hemsida www.ksgab.com


Karl Stenfelt och Torbjörn Ericson

Fler bilder under fliken bildarkiv


Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20201015

www.kltf.se E-mail info@kltf.se Bg 5659-2991 tel 070-5617556 eller 070-6887175
Back to content