Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu snart 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

Ny information om KLTF:s historia. Klicka på fliken "historia" och läs om:
Bildandet av föreningen år 1921.
Aktiviteter som genomförts sedan 1921 till 2020.
Vedenbrants tal vid 90-års jubileumet.
Skannade dokument från 1921 --


Omfattningen av föreningens aktiviteter under 2020 blev inte som vi önskade för ett år sedan. Pandemin satte stopp för våra besök och aktiviteter under större delen av året. Vi hoppas nu på att vi alla får möjlighet till vaccinering så snart som möjligt, så att vi kan komma igång igen som vanligt. Ett antal studiebesök har skjutits fram till i år. Det sedan länge planerade besöket på Micropower har preliminärt bokats till den 14:e april. Datum för årets 100-års jubileum är oklart, men kommer att bli klarlagt när läget bedöms som helt säkert för oss. Detsamma gäller även för årets årsmöte.
 
 
Teknikåret 2021 har, trots coronan, många intressanta tekniska utmaningar. Till att börja med blir den omfattande vaccineringen på kort tid en logistisk prövning. Den nu påbörjade auktionen av 5G-licenser rymmer både teknik och politik.
 
Inte minst det s.k. Rymdåret 2021 kommer att präglas av en hög aktivitet. Redan i februari når inte mindre än tre missioner fram till Mars. NASA:s rover ”Perseverance” väntas nå sin slutdestination – kratern Jezero – den 21 februari. Förenade Arabemiratens satellit Al Amal är landets första sond som är på väg till Mars och även den väntas vara framme i februari. Ytterligare en Marsfarkost från Kina, Tianwen-1, väntas nå den röda planeten någon gång i början av 2021.
 
SpaceX fortsätter att utveckla sin rymdverksamhet i den raketfart de redan håller. Det amerikanska bolagets satsning på att kunna resa till Mars kallas ”Starship”.
 
I september är det äntligen dags för den svenska forskningssatelliten Mats (Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy) att skickas upp från den ryska raketbasen Vostochny.

Medlemsavgiften är oförändrad för år 2021, 200 kr för medlem och 100 kr för familjemedlem.
Medlemsavgiften betalas till Bg 5659-2991

 
Ett par tips:

här finns bl.a. tre intressanta filmer om ingenjörshistoria från 1861 till 2011:
       
Pröva även Linnéuniversitetets pod:
   
där man kan finna intressanta diskussioner inom vitt spridda ämnen.

 


                                     
Föreläsning av Staffan Hultqvist om 5G
Ett 20-tal intresserade åhörare, varav ca hälften KLTF-are, hade trotsat hotet från coronan och samlats i bibliotekets stora föreläsningssal för att lyssna på den högst aktuella och intressanta föreläsningen av Staffan Hultqvist. Staffan är expert inom mobilnät och medgrundare av IQMTEL Sweden AB.
Ordf Torbjörn Ericson tackade Staffan Hultqvist för det intressanta föredraget och överlämnade en minnestavla samt en gåva.Bibliotekets Nina Stigsdotter avtackar Staffan Hultqvist med en bok.
Fler bilder under fliken bildarkiv 20201030 5G 
Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
 


 
Glöm inte årsavgiften för 2021 som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 och ange avsändare.
Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20210128


www.kltf.se E-mail info@kltf.se Bg 5659-2991 tel 070-5617556 eller 070-6887175
Back to content