Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu snart 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.
God Jul och Gott Nytt År
 
Alla KLTF-medlemmar önskas en God Jul och ett Gott Nytt Teknik-År!!!
Höstens utflykter och föredrag har haft en stor spännvidd, från föredrag om rymdens svarta hål till Växjö Tändsticksfabriks eldfängda historia. Vi har även besökt innovativa företag såsom Electrolux Professional AB och Kalmar Innovation Centre i Ljungby.
Alla besök och föredrag har varit hämtade från lokala källor. Så var även årets fantastiska julbord på Asa Herrgård komponerad, bara lokala råvaror.
Vi planerar för nya spännande utflykter och föredrag för våren 2020. Håll utkik på föreningens hemsida http://www.kltf.se där vi kommer att informera om de kommande aktiviteterna.
Och glöm ej att betala in årsavgiften för 2020, som är 200 kr för medlem och 100 kr för familjemedlem, till bg 5659-2991. Vi vill ha avgiften senast 31 januari 2020.
Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År
 
Styrelsen

Julbord på Asa herrgård
Fredagen den 6:e december samlades 54 medlemmar vid Norrtullskolan för gemensam bussfärd till Asa herrgård där julbordet var uppdukat. Under kvällen underhöll Veronica och Ulf med sång, musik och en uppskattad musikgissning.


Fler bilder under fliken bildarkiv
Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20191212

www.kltf.se E-mail info@kltf.se Bg 5659-2991 tel 070-5617556 eller 070-6887175
Back to content