Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu snart 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.
Ett nytt år och nytt decennium har börjat med stora förväntningar och nya tekniker vilka kommer att påverka vår vardag. En inte alltför djärv gissning är att decenniet kommer att bjuda på stora förändringar i vår tekniska vardag. Många av jordens miljöproblem kräver, förutom politiska lösningar, avancerade tekniska insatser.
Kommunikationstekniker och datasäkerhet kommer även detta år att ligga i teknikutvecklingens framkant. Den s.k. 5G-tekniken inom dataöverföring kommer att gradvis implementeras. Molnbaserade tillämpningar förutspås att öka markant.

Vetenskapsradion har listat ett antal utmaningar och forskningsområden för år 2020:
-CRISPR-tekniken, eller den s.k. gen-saxen, förutspås få allt vidare tillämpningar för sjukdomsbekämpning och t.o.m. genom ”odling” av mänskliga  utbytesorgan i främmande värd-djur.
-Jordens miljöproblem kräver ytterligare samordning och gemensamma åtgärder. Om ingen förändring sker beräknas ca 1 miljon arter dö ut inom 10 år. EU  har nyligen beslutat om ”Den gröna given”, som handlar om hur Europa ska klara klimatförändringarna genom bland annat att bli klimatneutralt senast 2050.  FN kommer att ha ett stort klimatmöte i Glasgow under 2020, med ca 30 000 delegater. En FN-konferens om biologisk mångfald kommer att genomföras i  Kunming, Kina, i oktober 2020.
-Under 2020 planeras 4 st rymdfärder till mars. De kommer att genomföras av USA, Ryssland/EU, Kina och Förenade Arabemiraten med en rymdraket från Japan. Mars är närmast jorden vartannat år och 2020 är ett sådant år.
-Det återstående området Vetenskapsradion listar för 2020 är jordens matförsörjning. Här tas som exempel att bomullsfrön kan göras ätliga för människan genom genförändring av bomullen. Med tanke på hur mycket bomull som odlas i världen kan denna nya teknik ge ett stort tillskott i matförsörjningen.
För oss medlemmar i KLTF kommer det alltså att bli ett intressant år.

Årsmöte på Kvarnhagskällan
Torsdagen den 5 mars hölls årsmötet på restuarang Kvarhagskällan. Ordförande Torbjörn Ericsson hälsade 55 medlemmar välkomna. Innan årsmötet öppnades hölls en tyst minut för 2 bortgångna medlemmar.
Den nya styrelsen för verksamhetsåret är följande
Ordförande:
Torbjörn Ericsson
Sekreterare:
Hans Olsson
Kassör:
Kjell Ekelund
Ledamöter:
Peter Gunnarsson
Kaj Jensen
Suppleanter:
Torbjörn Björstrand
Sten-Yngve Tern

Efter mötet höll planeringschef  Paul Herbertsson, Växjö kommun ett mycket intressant föredrag om kommunens utbyggnadsprojekt.
Kvällen avslutades som sedvanligt med pyttipanna, kaffe och kaka.

Paul Herbertsson
Fler bilder i fliken bildarkiv
 
Glöm inte årsavgiften för 2020, som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 och ange avsändare.
Klafreströms stålgjuteri AB
Torsdagen den 13 februari besökte 25 medlemmar Klafreströms stålgjuteri AB. Vi  blev mycket väl mottagna av Karl Stenfelt en av företagets tre delägare. Karl informerade om företaget och produktionen. Därefter gjordes en rundvandring i fabrikslokalerna. Torbjörn Ericson tackade för ett mycket intressant besök och överlämnade en minnestavla till Karl Stenfelt
Läs mer om  företaget på deras hemsida www.ksgab.com


Karl Stenfelt och Torbjörn Ericson

Fler bilder under fliken bildarkiv


Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20200213

www.kltf.se E-mail info@kltf.se Bg 5659-2991 tel 070-5617556 eller 070-6887175
Back to content