Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu snart 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

Ny information om KLTF:s historia. Klicka på fliken "historia" och läs om:
Bildandet av föreningen år 1921.
Aktiviteter som genomförts sedan 1921 till 2020.
Vedenbrants tal vid 90-års jubileumet.
Skannade dokument från 1921 --

Hej alla uthålliga KLTF:are
Pandemin har vilat tungt över vår verksamhet och har försvårat all vettig planering. Men nu tycker vi oss i alla fall se en ljusning till hösten. Varma sommardagar lär ju vara dåligt för corona-viruset.
Vi har några aktiviteter vilka skjutits upp från vår till höst år efter år.
 
Vårt 100-års jubileum har vi nu planerat till den 16 oktober, med middag, föredrag och underhållning på Stadshotellet. Vi avser att inleda denna sammankomst med det sedan i våras uppskjutna årsmötet.
I samarbete med Stadsbiblioteket har vi ett föredrag om geologi och naturupplevelser den 5 november.
Ett besök på nyuppförda Lyngsåsa vindkraftpark i närheten av Alvesta genomförs i början på hösten.
Vi hoppas även kunna besöka Micropower i höst, även detta ett sedan länge planerat studiebesök.
 
Som alla vet har vi i föreningen många kunniga, beresta och duktiga medlemmar med unika kunskaper. Bland annat är en föreläsning om fototeknik tänkt till den 18 november.
Detaljerad information och anmälningslistor kommer så snart som möjligt.
 
Alla medlemmar har tidigare fått i utskick den folder vi har sammanställt inför 100-års jubiléet. Om någon vill ha fler exemplar att dela ut till vänner och bekanta, vilka kan vara intresserade av föreningen, så hör av er.
 
På vår hemsida finns länkar till intressanta föredrag om teknikutveckling och ingenjörshistoria. Något att surfa runt på under regniga sommardagar.
Håll utkik på hemsidan och i mail-boxen efter vidare detaljerad info om höstprogrammet.
 
Vi i styrelsen önskar alla en härligt skön sommar!

 
Ett par tips:

här finns bl.a. tre intressanta filmer om ingenjörshistoria från 1861 till 2011:
       
Pröva även Linnéuniversitetets pod:
   
där man kan finna intressanta diskussioner inom vitt spridda ämnen.

 


                                     
Föreläsning av Staffan Hultqvist om 5G
Ett 20-tal intresserade åhörare, varav ca hälften KLTF-are, hade trotsat hotet från coronan och samlats i bibliotekets stora föreläsningssal för att lyssna på den högst aktuella och intressanta föreläsningen av Staffan Hultqvist. Staffan är expert inom mobilnät och medgrundare av IQMTEL Sweden AB.
Ordf Torbjörn Ericson tackade Staffan Hultqvist för det intressanta föredraget och överlämnade en minnestavla samt en gåva.Bibliotekets Nina Stigsdotter avtackar Staffan Hultqvist med en bok.
Fler bilder under fliken bildarkiv 20201030 5G 
Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
 


 
Glöm inte årsavgiften för 2021 som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 och ange avsändare.
Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20210413


www.kltf.se E-mail info@kltf.se Bg 5659-2991 tel 070-5617556 eller 070-6887175
Back to content