Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu snart 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

 
Pandemin gör det fortfarande svårt med all form av planering för oss alla. Vårens program fick avbrytas och senarelades till hösten. Läget har nu avsevärt förbättrats, men viss osäkerhet om utvecklingen kvarstår. Och naturligtvis påverkar detta även föreningens planering. Vi kommer inte att ha några utflykter med gemensam transport denna höst. De aktiviteter vi planerar är preliminära och kan ändras om läget försämras.
 
Vi hoppas kunna genomföra följande arrangemang:
-Föredrag på Stadsbiblioteket den 30:e oktober kl 15:00. ”Vägen till 5G - Teknisk utveckling och användningsområden”. Föredragshållare är Staffan Hultqvist, IQOM Sweden AB. Max antal 40 personer. Förhandsanmälan på telnr: 0470 41444. Detta är ett öppet föredrag i samarbete med biblioteket, så det blir nödvändigt att anmäla sig i god tid för att försäkra sig om en plats.
 
- Studiebesök på Micropower i slutet av november, max deltagarantal 40 personer.
- Det traditionella julbordet planeras till första veckan i december på Kök 11. Man kommer att ha gles placering och fler buffébord.
 
Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
 
Vi undersöker också möjligheter att få några medlemmar att informera oss inom sina specialområden, intressanta resor och projekt. Vi söker lämplig lokal, där man kan sitta glest.
 
För våren har vi planer på besök hos Spaljisten AB och föredrag om Nya stationshusets planering, byggteknik och logistik.
 
Vårens huvudattraktion blir sedan naturligtvis föreningens 100-årsjubileum den 7:e maj.
 
Med många hälsningar
Styrelsen

 
Glöm inte årsavgiften för 2020, som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 och ange avsändare.
Klafreströms stålgjuteri AB
Torsdagen den 13 februari besökte 25 medlemmar Klafreströms stålgjuteri AB. Vi  blev mycket väl mottagna av Karl Stenfelt en av företagets tre delägare. Karl informerade om företaget och produktionen. Därefter gjordes en rundvandring i fabrikslokalerna. Torbjörn Ericson tackade för ett mycket intressant besök och överlämnade en minnestavla till Karl Stenfelt
Läs mer om  företaget på deras hemsida www.ksgab.com


Karl Stenfelt och Torbjörn Ericson

Fler bilder under fliken bildarkiv


Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20200924

www.kltf.se E-mail info@kltf.se Bg 5659-2991 tel 070-5617556 eller 070-6887175
Back to content