Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu över 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

Ny information om KLTF:s historia. Klicka på fliken "historia" och läs om:
Bildandet av föreningen år 1921.
Aktiviteter som genomförts sedan 1921 till 2020.
Skannade dokument från 1921 --

Studiebesök på PostNord Alvesta
Torsdagen den 26 januari var 30 KLTF-are på studiebesök på PostNords brevsorteringsanläggning i Alvesta. Bengt Norén, platschef i Alvesta, och två medarbetare tog emot oss och vi fick en grundlig genomgång av tekniken och vi gjorde därefter en rundvandring i anläggningen. PostNord har 8 st brevsorteringsanläggningar i Sverige. I Alvesta hanteras upp till 1 miljon försändelser per dygn av en personal på 120 st anställda. De nya sorteringsmaskinerna kan sortera upp till 40000 brev i timmen. Varje sorterat brev förses med en streckkod längst ner på brevet, vilken blir dess identitet för den vidare hanteringen. Brev med oidentifierad adress sparas av PostNord efter att man gjort nya försök att hitta adressaten. Man gör även försök med AI för att hitta rätt. Inga brev kastas.

Platschef Bengt och utbildningsansvarig Karin

Torbjörn Ericsson tackar för ett mycket intressant studiebesök och överlämnar minnestavla  till Bengt, Ted och Karin.
Fler bilder under fliken bildrkiv

Kommande aktiviteter:
Torsdag den 9/2, kl. 18.00. Galaxen, Stadsbiblioteket.
Björn Zethraeus håller ett föredrag om Glasindustrin i Småland:
"Glasriket" myntades som ett begrepp för att locka turister till trakten under 1970-talet. Det associeras huvudsakligen med konstglas. Men den industriella tillverkningen av "vanligt" glas i Småland har flerhundraåriga traditioner och utgjorde under lång tid den ekonomiska basen i trakten.

Torsdag den 2/3, kl. 18.00. Kvarnhagskällan. KLTFs årsmöte 2023. Anmälan är obligatorisk.
Vid årsmötet kommer stadsarkitekt Henrik Wibroe att berätta om stadsutvecklingen i Växjö.


Ett par tips:föreläsningar
här finns bl.a. tre intressanta filmer om ingenjörshistoria från 1861 till 2011:
Pröva även Linnéuniversitetets pod:
där man kan finna intressanta diskussioner inom vitt spridda ämnen.                                    

Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
Glöm inte årsavgiften för 2023 som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 eller Swishnummer 1236972160.

Tekniska Föreningar 2022-01-14
 
KLTF, Kronobergs Läns Tekniska Förening Start 1921 230 medlemmar www.kltf.se
 
Kalmar Teknologklubb Start 1915 45 medlemmar https://kalmarteknologklubb.se
 
Köping-Arboga Tekniska Förening förbereder nedläggning, http://home.koping.net/katf
 
Landskrona Tekniska Förening Start 1916 100 medlemmar https://www.landskronatekniskaforening.se
 
Lidköpings tekniska Förening Start1948 116 medlemmar http://home.lidtekniska.se
 
Polytekniska Föreningen i Norrköping Start 1888 300 medlemmar http://www.polytekniska.se
 
Skånska Ingenjörsklubben Start 1887 https://skanskaingenjorer.se
 
Tekniska  Föreningen i Skövde Start 1943 170 medlemmar http://www.tfskovde.se
 
Tekniska Föreningen i Uppsala http://www.tekniskaforeningeniuppsala.com     
 
Tekniska Föreningen i Örebro Start 1875 http://www.tforebro.se
 
Västerbergslagens Ingenjörsklubb Start 1922, 200 medlemmar, https://vbik.se
 
Sundsvalls Tekniska Förening Stat 1907 100 medlemmar http://sutf.se
 
Tekniska Föreningen i Gävle https://www.tfg.se
 
Tekniska Föreningen i Hälsingborg https://tfih.se
 
Tekniska Föreningen i Härnösand http://t-f.ddns.net
 
Tekniska Föreningen i Södertälje https://www.facebook.com/tekniskaforeningen
 
Värmländska Ingenjörsföreningen http://www.varming.se
 
Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben, Västerås, https://www.tekniskaforeningen.u.se
 
Ingenjörsklubben i Falun Borlänge http://ingklubben.se
 
Östergötlands Tekniska Förening  Start 1912, http://otf.nu


Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20230127www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content