Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu snart 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.
Föreläsning av Staffan Hultqvist om 5G
Ett 20-tal intresserade åhörare, varav ca hälften KLTF-are, hade trotsat hotet från coronan och samlats i bibliotekets stora föreläsningssal för att lyssna på den högst aktuella och intressanta föreläsningen av Staffan Hultqvist. Staffan är expert inom mobilnät och medgrundare av IQMTEL Sweden AB.
Ordf Torbjörn Ericson tackade Staffan Hultqvist för det intressanta föredraget och överlämnade en minnestavla samt en gåva.Bibliotekets Nina Stigsdotter avtackar Staffan Hultqvist med en bok.
Fler bilder under fliken bildarkiv 20201030 5G

Senarelagt studiebesök
Vi har tillsammans med Micropower beslutat att senarelägga vårt planerade besök på den nya anläggningen i Öjaby. Beslutet har, som alla förstår, fattats på grund av den rådande pandemin och FHM:s rekommendationer. Besöket kommer i stället att ske den 10:e februari, då läget förhoppningsvis har förbättrats.
Gör en notering i almanackan och håll utkik efter möjlig ny information eller ändring av datum.

 
Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
 
Vi undersöker också möjligheter att få några medlemmar att informera oss inom sina specialområden, intressanta resor och projekt. Vi söker lämplig lokal, där man kan sitta glest.
 
För våren har vi planer på besök hos Spaljisten AB och föredrag om Nya stationshusets planering, byggteknik och logistik.
 
Vårens huvudattraktion blir sedan naturligtvis föreningens 100-årsjubileum den 7:e maj.
 
Med många hälsningar
Styrelsen

 
Glöm inte årsavgiften för 2020, som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 och ange avsändare.
Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20201031


www.kltf.se E-mail info@kltf.se Bg 5659-2991 tel 070-5617556 eller 070-6887175
Back to content