Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu snart 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

Ny information om KLTF:s historia. Klicka på fliken "historia" och läs om:
Bildandet av föreningen år 1921.
Aktiviteter som genomförts sedan 1921 till 2020.
Vedenbrants tal vid 90-års jubileumet.
Skannade dokument från 1921 --


Vi vet alla att det i år är 100 år sedan Kronobergs Läns Tekniska Förening bildades. Föreningens verksamhet startade i maj 1921 och denna händelse har vi planerat att fira med en högtidsmiddag på Stadshotellet nu i vår.
 
Som alla vet har corona-pandemin visat sig vara mer svårbemästrad än man kunnat förutsäga. Vårt 100-årsjubileum flyttas därför till i höst. Detsamma gäller även föreningens årsmöte, som även det flyttas till en lämplig tidpunkt efter sommaren.
Inför jubileet har vi satt samman en folder vilken i korthet visar föreningens verksamhet i relation till omvärldens tekniska utveckling.
 
Avslutningsvis påminner vi de som ännu ej betalat årsavgiften att göra detta på bankgiro 5659-2991, vilken är 200 SEK och 100 SEK för familjemedlem.
Vi önskar alla en virusfri vår och att vi snart kan komma igång igen som vanligt, i likhet med de senaste 100 åren.
 
Även universitet, högskolor och företag har ställt in föreläsningar och besök.

I stället försöker man klara detta med digitala möten och besök.

- ALMI har ett digitalt studiebesök på Wexiödisk den 20 april kl 13 - 14.

Digitalt studiebesök hos Wexiödisk 20/4 (anpdm.com)

- KTH har en öppen föreläsning den 27/4 om bl.a. självkörande bilar.
Visas på nätet via Zoom.

Möjligheter och faror med samhällets digitala transformation | KTH

- Även Linnéuniversitetet har på nätet ett flertal öppna föreläsningar i skilda. Dessa presenteras av universitetets egna forskare.

https://urplay.se/program/221702-ur-samtiden-forelasningar-fran-linneuniversitetet-pikovaxtplankton-livsviktiga-pa-jorden


Vi föreslår att ni går in på respektive länk och anmäler ert intresse.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen


 
Ett par tips:

här finns bl.a. tre intressanta filmer om ingenjörshistoria från 1861 till 2011:
       
Pröva även Linnéuniversitetets pod:
   
där man kan finna intressanta diskussioner inom vitt spridda ämnen.

 


                                     
Föreläsning av Staffan Hultqvist om 5G
Ett 20-tal intresserade åhörare, varav ca hälften KLTF-are, hade trotsat hotet från coronan och samlats i bibliotekets stora föreläsningssal för att lyssna på den högst aktuella och intressanta föreläsningen av Staffan Hultqvist. Staffan är expert inom mobilnät och medgrundare av IQMTEL Sweden AB.
Ordf Torbjörn Ericson tackade Staffan Hultqvist för det intressanta föredraget och överlämnade en minnestavla samt en gåva.Bibliotekets Nina Stigsdotter avtackar Staffan Hultqvist med en bok.
Fler bilder under fliken bildarkiv 20201030 5G 
Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
 


 
Glöm inte årsavgiften för 2021 som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 och ange avsändare.
Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20210413


www.kltf.se E-mail info@kltf.se Bg 5659-2991 tel 070-5617556 eller 070-6887175
Back to content