Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu över 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

Ny information om KLTF:s historia. Klicka på fliken "historia" och läs om:
Bildandet av föreningen år 1921.
Aktiviteter som genomförts sedan 1921 till 2020.
Skannade dokument från 1921 --

Vi som trodde och hoppades att allt elände skulle vara över i höstas ser nu att pandemin verkar ta fart igen, nu i ny skepnad. Hittills, tack och lov, verkar det vara i en aningen lindrigare form.
Vårt preliminära program för våren har vi tvingats justera på grund av det senaste pandemiutbrottet och myndigheternas rekommendationer.
Det sedan länge planerade besöket på Micropower har nu framflyttats till mars – april.
 
Sture Heimans föredragning ”Bilder från Nordkorea – från en resa 2016”, som skulle ha skett den 27 januari har framflyttats till första lägliga tillfälle, när smittoriskerna är nere på normal nivå igen. Vi ser fram emot detta unika tillfälle att få lära oss något om det stängda och gåtfulla landet Nordkorea.
 
Även Lars Nilssons information om byggnadsvård som skulle ha skett den 10 februari, tvingas vi också att framflytta till första lämpliga tillfälle. Byggnadsvård är ett ständigt aktuellt ämne för oss i Småland med alla kulturellt värdefulla gamla torp och bondgårdar.
 
Den 3 mars har vi vårt årsmöte på Kvarnhagskällan. Gästföreläsare är Erik Tellgren som kommer att informera om el- och värmepriser.
 
Den 15 mars har vi, i samarbete med Stadsbiblioteket, ett föredrag om Vindkraft, i dagsläget ett ytterst aktuellt ämne.
 
Den 28 april planerar vi en föreläsning om Växjös vattenförsörjning och avloppsrening.
 
Vår sedvanliga bussresa i maj är under planering.
 
Anmäl er på vår hemsida och håll utkik efter våra mailutskick angående eventuella ändringar
 
Och, glöm ej att betala årets medlemsavgift på blygsamma 200 kr och 100 kr för familjemedlem på bankgiro 5659-2991 eller på Swishnummer 1236972160

FÖREDRAG PÅ KULTURPARKEN
Tisdagen den 14 december samlades 47 medlemmar för att lyssna på ett mycket intressant föredrag av Håkan Nordmark.
Håkan talade om teknikens påverkan i Växjö från dåtid till nutid, bl.a. hur elektriciteten påverkade människornas levnadsvillkor.
Innan föredraget serverades det julkaffe med lussebulle, pepparkakor och glögg.


Ordf Torbjörn Ericsson överlämnar en minnestavla till Håkan Nordmark. Fler bilder under fliken bildarkiv.

FOTOTEKNIK
Torsdagen den 18:e november samlades 22 medlemmar i IOGT:s lokaler vid Vattentorget. Våra medlemmar Leif Köllerström, samlare av kameror och Peter Gunnarsson, fotoexpert, höll föredrag om fototeknik. Leif visade och berättade mycket intressant om sin samling av ca 1000 kameror och dess historia. Därefter berättade Peter om dagens fototeknik och hur man redigera bilder med olika redigeringsprogram.  Peter avslutade med att visa ett av sina bildspel med bakgrundsmusik. Mycket vackert och stämningsfullt.

Leif Köllerström med en del av sin samling. Fler bilder under fliken bildarkiv/fototeknik

Peter Gunnarsson berättar om bildredigeringsprogram. Fler bilder under fliken bildarkiv/fototeknik

Geologi för alla
Fredagen den 5 november höll naturpedagog, författare och fotograf Anders Rapp en mycket intressant föreläsning om geologi för alla. Anders visade ett bildspel där vi fick följa med på en resa från Skåne till Lappland. Vi fick se imponerande spår från inlandsisen med hisnande klippstup och märkliga gropar. Anders Rapp är aktuell med boken "Nyfiken på geologi".
Föreläsningen är ett samarbete med Växjö stadsbibliotek och Kronobergs läns tekniska förening.

Anders illustrerade hur inlandsisen bildade landskapet.
Fler bilder under fliken bildarkiv 2021

Kronobergs läns tekniska förening 100 år
Lördagen den 16 oktober firade KLTF 100-årsjubileum på Växjö stadshotell. Kvällen inleddes med årsmöte. Därefter höll ordf. Torbjörn Ericsson ett intressant föredrag om föreningens verksamheter och höjdpunkter under de gångna åren. Festligheterna inleddes med mingel och sedan intogs en välsmakande 3-rätters middag. De närvarande 4 medlemmarna som varit föreningen trogna mer än 50 år uppmärksammades med boken "Ingenjörerna" av Gunnar Wetterberg. Bertil Vedenbrant som varit medlem i 64 år tackade för uppmärksamheten och talade om sina erfarenheter som medlem i KLTF.
Carina Engman och Hanz Henriksson från Hovmantorpsrevyn stod för en mycket uppskattad underhållning.


Fler bilder under fliken bildarkiv. Läs mer om 100-års jubileet under fliken historia.

Ett par tips:
här finns bl.a. tre intressanta filmer om ingenjörshistoria från 1861 till 2011:
Pröva även Linnéuniversitetets pod:
där man kan finna intressanta diskussioner inom vitt spridda ämnen.                                    

Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
Glöm inte årsavgiften för 2022 som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 eller Swishnummer 1236972160.

Tekniska Föreningar 2022-01-14
 
KLTF, Kronobergs Läns Tekniska Förening Start 1921 230 medlemmar www.kltf.se
 
Kalmar Teknologklubb Start 1915 45 medlemmar https://kalmarteknologklubb.se
 
Köping-Arboga Tekniska Förening förbereder nedläggning, http://home.koping.net/katf
 
Landskrona Tekniska Förening Start 1916 100 medlemmar https://www.landskronatekniskaforening.se
 
Lidköpings tekniska Förening Start1948 116 medlemmar http://home.lidtekniska.se
 
Polytekniska Föreningen i Norrköping Start 1888 300 medlemmar http://www.polytekniska.se
 
Skånska Ingenjörsklubben Start 1887 https://skanskaingenjorer.se
 
Tekniska  Föreningen i Skövde Start 1943 170 medlemmar http://www.tfskovde.se
 
Tekniska Föreningen i Uppsala http://www.tekniskaforeningeniuppsala.com     
 
Tekniska Föreningen i Örebro Start 1875 http://www.tforebro.se
 
Västerbergslagens Ingenjörsklubb Start 1922, 200 medlemmar, https://vbik.se
 
Sundsvalls Tekniska Förening Stat 1907 100 medlemmar http://sutf.se
 
Tekniska Föreningen i Gävle https://www.tfg.se
 
Tekniska Föreningen i Hälsingborg https://tfih.se
 
Tekniska Föreningen i Härnösand http://t-f.ddns.net
 
Tekniska Föreningen i Södertälje https://www.facebook.com/tekniskaforeningen
 
Värmländska Ingenjörsföreningen http://www.varming.se
 
Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben, Västerås, https://www.tekniskaforeningen.u.se
 
Ingenjörsklubben i Falun Borlänge http://ingklubben.se
 
Östergötlands Tekniska Förening  Start 1912, http://otf.nu
Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20220114www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content