Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu över 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

Ny information om KLTF:s historia. Klicka på fliken "historia" och läs om:
Bildandet av föreningen år 1921.
Aktiviteter som genomförts sedan 1921 till 2020.
Skannade dokument från 1921 --

Hej KLTF:are!
Verksamheten i föreningen har kommit igång bra efter pandemin och vi har kunnat genomföra det mesta av det vi hade planerat under våren. Studiebesök och föredrag har varit välbesökta och intressanta. Under våren har vi genomfört följande:

 • 3 mars, Kvarnhagskällan. Årsmöte och därefter föredrag om VEABs verksamhet av VD Erik Tellgren.
 • 15 mars, Galaxen, Stadsbiblioteket. Tekniskt föredrag om utvecklingen av vindkraft av Jörgen Johansson.
 • 7 april, IOGT-NTO. Föredrag om byggnadsvård av Lars Nilsson från Växjö Byggnadsvård AB.
 • 20 april. Studiebesök på Micropowers batterifabrik, Nylandavägen. Vice VD Torbjörn Lindgren tog emot oss.
 • 19 maj. Studiebesök Sundets avloppsreningsverk. VA-chef Malin Engström tog emot oss.
Till hösten planerar vi följande aktiviteter:
 • Föredrag med bildvisning om Nordkorea av Sture Heiman.
 • Bussresa med studiebesök på Spaljisten och Anebyhus i Åseda.
 • Studiebesök på företaget Balco i Växjö.
 • Föredrag om Växjös kommande eldrivna stadsbussar av Daniel Malmkvist, Region Kronoberg.
 • Studiebesök på företaget Alfing i Älmhult. Legotillverkare som också tillverkar skotaren Terri.
 • Julbord, Fredagen den 2 december. Boka in det i almanackan!
Detta är det vi har planerat för hösten, men vi har många företag vi vill besöka efter det! Men det finns alltid plats för fler. Du som vet om något särskilt intressant företag som du vill besöka, tipsa gärna någon av oss i styrelsen.
Med detta vill jag önska alla medlemmar i KLTF en skön sommar!

Vi ses igen till hösten!
Anders Haggren
Ordförande
Kronobergs Läns Tekniska FöreningVäxjö avloppsreningsverk
Torsdagen den 19 maj besökte 28 medlemmar Växjö avloppsreningsverk på Sundet. Vi blev väl mottagna av VA-chef Malin Engström. Malin höll ett mycket intressant föredrag om Växjös dricksvattenförsörjning och avloppsverk. Efter kaffe med kaka gjordes en rundvandring med Mårten Berggren, ansvarig för avloppsverket, som berättade om verkets reningssystem och produktion av biogas.
Besöket avslutades med att ordf. Anders Haggren överlämnade en minnestavla samt 1 ex av boken "Ingenjören"


Malin Engström, Anders Haggren och Mårten Berggren


Fler bilder under fliken bildarkiv Sundet


Ett par tips:
här finns bl.a. tre intressanta filmer om ingenjörshistoria från 1861 till 2011:
Pröva även Linnéuniversitetets pod:
där man kan finna intressanta diskussioner inom vitt spridda ämnen.                                    

Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
Glöm inte årsavgiften för 2022 som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 eller Swishnummer 1236972160.

Tekniska Föreningar 2022-01-14
 
KLTF, Kronobergs Läns Tekniska Förening Start 1921 230 medlemmar www.kltf.se
 
Kalmar Teknologklubb Start 1915 45 medlemmar https://kalmarteknologklubb.se
 
Köping-Arboga Tekniska Förening förbereder nedläggning, http://home.koping.net/katf
 
Landskrona Tekniska Förening Start 1916 100 medlemmar https://www.landskronatekniskaforening.se
 
Lidköpings tekniska Förening Start1948 116 medlemmar http://home.lidtekniska.se
 
Polytekniska Föreningen i Norrköping Start 1888 300 medlemmar http://www.polytekniska.se
 
Skånska Ingenjörsklubben Start 1887 https://skanskaingenjorer.se
 
Tekniska  Föreningen i Skövde Start 1943 170 medlemmar http://www.tfskovde.se
 
Tekniska Föreningen i Uppsala http://www.tekniskaforeningeniuppsala.com     
 
Tekniska Föreningen i Örebro Start 1875 http://www.tforebro.se
 
Västerbergslagens Ingenjörsklubb Start 1922, 200 medlemmar, https://vbik.se
 
Sundsvalls Tekniska Förening Stat 1907 100 medlemmar http://sutf.se
 
Tekniska Föreningen i Gävle https://www.tfg.se
 
Tekniska Föreningen i Hälsingborg https://tfih.se
 
Tekniska Föreningen i Härnösand http://t-f.ddns.net
 
Tekniska Föreningen i Södertälje https://www.facebook.com/tekniskaforeningen
 
Värmländska Ingenjörsföreningen http://www.varming.se
 
Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben, Västerås, https://www.tekniskaforeningen.u.se
 
Ingenjörsklubben i Falun Borlänge http://ingklubben.se
 
Östergötlands Tekniska Förening  Start 1912, http://otf.nu


Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20220521www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content