Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu snart 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.
Vi är nu ett halvt år in på 2020 och denna start på året har blivit avsevärt mer dramatiskt än vad som förespåddes i början av detta. Corona-pandemin har drabbat oss alla med en omfattning man bara hört talas om i samband med spanska sjukan, digerdöden och liknande farsoter. Inget man trodde kunde hända i vår tid.

Den teknikutveckling som Vetenskapsradion listade i början av året ligger i stort sett kvar, dock i många fall fördröjd pga finansieringsskäl. Således fortsätter 5G introduktionen, CRISPR tekniken, den sk gensaxen, finner fler tillämpningar, miljö-satsningarna har hamnat i bakvatten, rymdfärderna ser ut att fortsätta enligt plan och genförändrade grödor är fortfarande under utveckling.
För den statistik- och logistikintresserade kan vårens pandemidiskussioner dock vara av speciellt intresse och analys.
Vi har naturligtvis tyvärr tvingats ställa in vårens aktiviteter. Förhoppningsvis kan de genomföras nu i höst i stället.
Vårt preliminära höstprogram omfattar studiebesök och föredrag:
- Tillsammans med Stadsbiblioteket håller vi en föreläsning i dess lokaler den30/10 kl. 15.00. Ämnet är ”Vägen till 5G - Teknisk utveckling och användningsområde.” Föreläsare blir Staffan Hultqvist, expert inom mobilnät och medgrundare till IQMTEL Sweden AB.
- En föreläsning om nya Kommun- och Stationshuset.
- Studiebesök hos Micropower i deras nya lokaler.
- Studiebesök hos Spaljisten AB i Åseda.
- Studiebesök hos A-Plastgruppen.

Håll utkik på hemsidan och i er mail-box för vidare information om datum och klockslag.
Ett flertal medlemmar har hobbys inom olika tekniska områden och besitter stora kunskaper inom dessa. Förslagsvis inom foto och kamera, motor och veteranbilar, radio och DX-ing, m.m. m.m. Det skulle vara mycket intressant för många medlemmar att i all enkelhet få ta del av dessa kunskaper och erfarenheter. Hör av er till någon i styrelsen.

Årsmöte på Kvarnhagskällan
Torsdagen den 5 mars hölls årsmötet på restuarang Kvarhagskällan. Ordförande Torbjörn Ericsson hälsade 55 medlemmar välkomna. Innan årsmötet öppnades hölls en tyst minut för 2 bortgångna medlemmar.
Den nya styrelsen för verksamhetsåret är följande
Ordförande:
Torbjörn Ericsson
Sekreterare:
Hans Olsson
Kassör:
Kjell Ekelund
Ledamöter:
Peter Gunnarsson
Kaj Jensen
Suppleanter:
Torbjörn Björstrand
Sten-Yngve Tern

Efter mötet höll planeringschef  Paul Herbertsson, Växjö kommun ett mycket intressant föredrag om kommunens utbyggnadsprojekt.
Kvällen avslutades som sedvanligt med pyttipanna, kaffe och kaka.

Paul Herbertsson
Fler bilder i fliken bildarkiv
 
Glöm inte årsavgiften för 2020, som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 och ange avsändare.
Klafreströms stålgjuteri AB
Torsdagen den 13 februari besökte 25 medlemmar Klafreströms stålgjuteri AB. Vi  blev mycket väl mottagna av Karl Stenfelt en av företagets tre delägare. Karl informerade om företaget och produktionen. Därefter gjordes en rundvandring i fabrikslokalerna. Torbjörn Ericson tackade för ett mycket intressant besök och överlämnade en minnestavla till Karl Stenfelt
Läs mer om  företaget på deras hemsida www.ksgab.com


Karl Stenfelt och Torbjörn Ericson

Fler bilder under fliken bildarkiv


Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20200626

www.kltf.se E-mail info@kltf.se Bg 5659-2991 tel 070-5617556 eller 070-6887175
Back to content