Free counter

2020 aktiviteter - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2020 aktiviteter

Genomförd aktivitet
Klafreströms stålgjuteri AB
Torsdagen den 13 februari besökte 25 medlemmar Klafreströms stålgjuteri AB. Vi  blev mycket väl mottagna av Karl Stenfelt en av företagets tre delägare. Karl informerade om företaget och produktionen. Därefter gjordes en rundvandring i fabrikslokalerna. Torbjörn Ericson tackade för ett mycket intressant besök och överlämnade en minnestavla till Karl Stenfelt
Läs mer om  företaget på deras hemsida www.ksgab.com

Karl Stenfelt o Torbjörn Ericson


Årsmöte på Kvarnhagskällan
Torsdagen den 5 mars hölls årsmötet på restuarang Kvarhagskällan. Ordförande Torbjörn Ericsson hälsade 55 medlemmar välkomna. Innan årsmötet öppnades hölls en tyst minut för 2 bortgångna medlemmar.
Den nya styrelsen för verksamhetsåret är följande
Ordförande:
Torbjörn Ericsson
Sekreterare:
Hans Olsson
Kassör:
Kjell Ekelund
Ledamöter:
Peter Gunnarsson
Kaj Jensen
Suppleanter:
Torbjörn Björstrand
Sten-Yngve Tern

Efter mötet höll planeringschef  Paul Herbertsson, Växjö kommun ett mycket intressant föredrag om kommunens utbyggnadsprojekt.
Kvällen avslutades som sedvanligt med pyttipanna, kaffe och kaka.

Paul Herertssonwww.kltf.se E-mail info@kltf.se Bg 5659-2991 tel 070-5617556 eller 070-6887175
Back to content