Free counter

2022 aktiviteter - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2022 aktiviteter

Genomförd aktivitet
Årsmöte
Torsdagen den 3:e mars hölls årsmöte på Kvarnhagskällan. Årsmötet öppnades av ordförande Torbjörn Ericsson. Till mötesordförande valdes Sture Heiman. Till styrelse valdes:
Ordförande Anders Haggren
Till styrelsemedlemmar Hans Olsson, Peter Gunnarsson, Kjell Ekelund och Kaj Jensen.
Till suppleanter Kaj Ankarloo och Lennart Gustavsson.
Till klubbmästare valdes Torbjörn Ericsson.
Till revisorer valdes Roy Olofsson och Tommy Andersson. Till suppleant Leif Köllerström.
Till valberedning valdes Torbjörn Ericsson och Sture Heiman.
Efter årsmötet tackades den avgående ordföranden Torbjörn Ericsson och den avgående styrelsesuppleanten Sten-Yngve Tern med blommor och presenter.

Från VEAB hade inbjudits Vd Erik Tellgren som höll ett mycket intressant föredrag om VEAB:s historia samt visade en film om detta. Erik talade också om olika energislag och hur Växjö klarar sina miljömål.

Efter föredraget intog 50 mötesdeltagare en välsmakande pytti-panna med tillbehör.

Torbjörn överlämnar klubban till Anders

Teknisk utveckling inom vindkraften
Tisdagen den 15 mars anordnade KLTF i samarbete med Stadsbiblioteket en föreläsning om vindkraften, dess utveckling och framtid. Föreläsare var Jörgen Johansson, konsult inom vindkraft-teknik. Presentationen var mycket grundlig och innefattade både den historiska utvecklingen och djupgående teknisk information. Presentationen samlade ca 35 intresserade åhörare från KLTF och allmänhet.
Ordföranden Anders Haggren avtackade Jörgen Johansson med en mekano-låda, tacktavla och ett  erbjudande om fritt medlemskap i KLTF.

Ord Anders Haggren tackar Jörgen Johansson

Byggnadsvård
Torsdagen den 7 april samlades ett 20-tal byggnadstekniskt intresserade KLTF-are i IOGT-NTOs föreläsningssal för ett mycket intressant föredrag om byggnadsvård. Föredragshållare var den mycket kunnige Lars Nilsson från Växjö Byggnadsvård AB. Föreläsningen omfattade både teori och tips med praktiska hjälpmedel.

Lars visar beräkningar av U-värden
Fler bilder under fliken Bildarkiv byggndsvård

Micropower
Onsdagen den 20 april gjorde vi ett studiebesök på Micropower Groups nya anläggning i Öjaby. Vi var 40 st intresserade KLTF:are vilka mottogs av företagets VD Torbjörn Lindgren. Efter information och genomgång av företagets verksamhet delades vi upp i mindre grupper för en rundvandring i fabrikslokalerna.
Micropower Group är moderbolaget och består av 9 dotterbolag som finns i olika delar av världen. Huvudkontoret ligger i Växjö, där företaget grundades och där majoriteten av verksamheten finns. Micropower Group är en komplett systemleverantör av Li-jon-batterier, industriella batteriladdare och har försett industrin med kraftfulla lösningar och produkter sedan 1984.

Torbjörn Ericsson överlämnar gåva till VD Torbjörn Lindgren

Växjö avloppsreningsverk
Torsdagen den 19 maj besökte 28 medlemmar Växjö avloppsreningsverk på Sundet. Vi blev väl mottagna av VA-chef Malin Engström. Malin höll ett mycket intressant föredrag om Växjös dricksvattenförsörjning och avloppsverk. Efter kaffe med kaka gjordes en rundvandring med Mårten Berggren, ansvarig för avloppsverket, som berättade om verkets reningssystem och produktion av biogas.
Besöket avslutades med att ordf. Anders Haggren överlämnade en minnestavla samt 1 ex av boken "Ingenjören"

Malin Engström, Anders Haggren och Mårten Berggren

Föredrag Nordkorea
Onsdagen den 7 september samlades 30 medlemmar i IOGT:s lokaler på Vattentorget. Sture Heiman som varit på resa i Nordkorea visade bilder och höll ett mycket intressant föredrag om resan. Många frågor om Nordkorea ställdes.Torbjörn Ericsson tackade Sture och överlämnade present och minnestavla.
Fler bilder under fliken bildarkiv Nordkorea
www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content