Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu över 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

Ny information om KLTF:s historia. Klicka på fliken "historia" och läs om:
Bildandet av föreningen år 1921.
Aktiviteter som genomförts sedan 1921 till 2020.
Skannade dokument från 1921 --

Hägnader i Småland
Torsdagen den 16 november träffades ett 20-tal KLTF-are för att lyssna på ett föredrag om stenmurar och trägärdsgårdar. Föredragshållare var Kjell Gustavsson, Smålands främste expert på trä- och sten-inhägnader.
Inhägnaderna indelades i stenmurar (sten), trä-gärdsgårdar (trä) och sten-gärdsgårdar (trägärdsgård ovanpå en stenmur).
Kjell visade upp störar av olika slag och förmedlade sina kunskaper både via white-board och ett flertal diabilder.
Vi fick lära oss att de lodräta stolparna i en gärdsgård heter störar, och inget annat. Dessa kan var av gran eller en, varav en är absolut bäst. Även knävling är bra. (Vilka man får från pattegranar)(Googla på det!) För att fördubbla livslängden på störarna rekommenderas att dessa svedjas. (Gäller även för humle-störar). Vid nybyggnad av en trägärdsgård föredras en höjd av 1,2 m och en stenmur av 1,5 m. Kjell ansåg att Gränsfors Bruks Snickaryxa för att spetsa störarna var mest lättarbetad, se bild.
Priset för en trägärdsgård varierar mellan 600 -1000 kr/lpm och den klarar sig längre än 20 år. En stenmur kostar ca 3600 kr/lpm och klarar sig ”i evighet”.
Stenmurar har funnits i Sverige sedan början av 1800-talet och byggandet av dem initierades av landsbygdens olika former av laga skiften.
En bra sten lämpad för en stenmur har tre egenskaper: den har en bra liggsida, bra byggsida och en bra vise-sida. Stenmurarna kan indelas i tre grupper beroende på utförande: Skalmur: Två ytterväggar byggs med murstenar och mellanrummet fylls med småsten till ett djup av 80 cm, Enkelmur: Flata stenar läggs på varandra till lämplig höjd, som t.ex. på Öland. Halvmur: Som namnet indikerar är detta en enkel mur som på den ena sidan täcks av ett sluttande jordlager och den andra sidan utgör själva muren.
Åldersbestämning av trävirke görs ofta genom att räkna årsringarna. En relativ ålder på större stenar i exempelvis stenmurar kan uppskattas genom att mäta diametern på kartlaven på stenens yta. Den tillväxer radiellt med ca 0,5 mm per år och kan bli närmare 1000 år gammal. Laven indikerar också graden av luftföroreningar. Ren luft => högre tillväxthastighet.
Kjell höll ett mycket intressant och givande föredrag, som avslutades med en dia-bildserie med många fina exempel på imponerande inhägnader i Småland. Vi fick också under föredragets gång lära oss ett antal gamla ord och uttryck från den gamla småländska bondekulturen, som t.ex. knävling, trinn och tätta.

         
Kjell avtackades av Anders Haggren med en minnestavla och en flaska vin.
Fler bilder i bildarkiv 2023 hägnader


Gränsforsyxan

Nästa aktivitet är årets gastronomiska höjdpunkt – Julbordet!

Dag:           Fredagen den 8 december.
Lokal:         Vapenmagasinet, Kronobergshed

Bussresa:   Från Norrtulls parkering.
Tid:           Samling 17.15. Avresa 17.30.

Program:   Föredrag om Vapenmagasinet och Kronobergshed, föredragshållare Per Johannesson
               Julbord
               Lotterier
               m.m.
Pris:         550 kr/person för medlemmar. 750 kr/person för icke-medlemmar.

Anmälan görs på hemsidan och genom insättning av deltagaravgiften på bankgiro 5659-2991 eller betalning med Swishnummer 1236972160.
Maten till julbordet levereras av Lokstallet Catering i Alvesta.
Vapenmagasinet är ett gammalt vapenmagasin som är ombyggt till en mycket trevlig festlokal.
Anmäl er under fliken nya aktiviteter
Sista anmälningstid den 2 december
Välkomna

Ett par tips:föreläsningar
här finns bl.a. tre intressanta filmer om ingenjörshistoria från 1861 till 2011:
Pröva även Linnéuniversitetets pod:
där man kan finna intressanta diskussioner inom vitt spridda ämnen.                                    

Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
Glöm inte årsavgiften för 2023 som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 eller Swishnummer 1236972160.

Tekniska Föreningar 2022-01-14
 
KLTF, Kronobergs Läns Tekniska Förening Start 1921 230 medlemmar www.kltf.se
 
Kalmar Teknologklubb Start 1915 45 medlemmar https://kalmarteknologklubb.se
 
Köping-Arboga Tekniska Förening förbereder nedläggning, http://home.koping.net/katf
 
Landskrona Tekniska Förening Start 1916 100 medlemmar https://www.landskronatekniskaforening.se
 
Lidköpings tekniska Förening Start1948 116 medlemmar http://home.lidtekniska.se
 
Polytekniska Föreningen i Norrköping Start 1888 300 medlemmar http://www.polytekniska.se
 
Skånska Ingenjörsklubben Start 1887 https://skanskaingenjorer.se
 
Tekniska  Föreningen i Skövde Start 1943 170 medlemmar http://www.tfskovde.se
 
Tekniska Föreningen i Uppsala http://www.tekniskaforeningeniuppsala.com     
 
Tekniska Föreningen i Örebro Start 1875 http://www.tforebro.se
 
Västerbergslagens Ingenjörsklubb Start 1922, 200 medlemmar, https://vbik.se
 
Sundsvalls Tekniska Förening Stat 1907 100 medlemmar http://sutf.se
 
Tekniska Föreningen i Gävle https://www.tfg.se
 
Tekniska Föreningen i Hälsingborg https://tfih.se
 
Tekniska Föreningen i Härnösand http://t-f.ddns.net
 
Tekniska Föreningen i Södertälje https://www.facebook.com/tekniskaforeningen
 
Värmländska Ingenjörsföreningen http://www.varming.se
 
Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben, Västerås, https://www.tekniskaforeningen.u.se
 
Ingenjörsklubben i Falun Borlänge http://ingklubben.se
 
Östergötlands Tekniska Förening  Start 1912, http://otf.nu


Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20231120www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content