Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu över 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

Ny information om KLTF:s historia. Klicka på fliken "historia" och läs om:
Bildandet av föreningen år 1921.
Aktiviteter som genomförts sedan 1921 till 2020.
Skannade dokument från 1921 --

Företagsbesök Andritz AB
Onsdagen den 14 februari var vi ett 30-tal KLTF-are som besökte Andritz AB i Växjö. Vårt studiebesök var denna gång speciellt inriktat på Andritz miljövårdssystem, vars F&U och försäljning är lokaliserade i Alstoms f.d. forskningslaboratorium. Vi möttes av Björn Karlsson, Jörgen Linnér och Fredrik Olsson. De guidade oss genom de olika hallarna vilka inrymmer bl.a. likriktar-tillverkning, lager och kontor.
 
Som bekant såldes under Barneviks tid stora delar av Fläkten ut till andra företag, varvid t.ex. fläktar gick till Woods, papper- och cellulosatorkar till Andritz och miljövården hamnade så småningom inom Alstom för att senare säljas till GE, vilka relativt snabbt avyttrade denna miljövårdsteknik till Andritz.
Andritz i Växjö har ca 350 anställda, varav ca 60 personer inom miljövård. Totalt i världen är ca 30 000 anställda på Andritz.
 
De system som marknadsförs är produkter för partikel- och gasrening, som elektrofilter och slangfilter, NID (Novel Integrated Desulphurization) och olika skrubbersystem. En produkt som man haft stor framgång med är den s.k SIR-likriktaren (Switched Integrated Rectifier), vilken är en högfrekvenslikriktare som väsentligt kan höja elektrofiltrets avskiljningsgrad. Denna teknik har utvecklats under 2000-talet fram till dagens kraftfulla modell SIR 4, med en effekt på 180 kW. I Växjö tillverkar Andritz ca 200 SIR-likriktare per år.
 
Under vår rundvandring besöktes även den imponerande lab-hallen, där försök och utveckling görs på olika emissionselektroder till elektrofiltren och slangmaterial för slangfiltren. Här testas även olika parametrar för NID och våtskrubbrar. Hallen upptogs tidigare av skalenliga modeller av filter och kanalsystem för att erhålla den effektivaste gasfördelningen i systemet. Detta arbete utförs numera helt i datormodeller.
 
Efter den mycket informativa och grundliga rundvandringen avtackades Andritz av vår ordförande Anders Haggren med en tacktavla, varsin bok om ingenjörshistoria och 1 års gratis medlemskap i KLTF.


Fler bilder under fliken bildarkiv 2024 Andritz

Nästa aktivitet är årsmötet:
Dag:         Torsdagen den 7 mars
Tid:          18.00
Var:          Restaurang Kvarnhagskällan
Adress:     Kvarnvägen 16, Växjö
Anmälan:  Under fliken nya aktiviteter   
Föredrag: Trafikplanering i Växjö
              Sektionschef, Per-Olof Löfberg
Traditionsenligt bjuder föreningen på Pyttipanna efter årsmötet.
Anmälan är obligatorisk för att restaurangen ska veta hur många som ska äta.

Föredrag U-137 i sista sekunden. Sverige alliansfritt men ej neutralt.
Den 28 oktober 1981 gick den ryska Ubåten U-137 på grund i Karlskronas skärgård . Föredraget kommer hållas av Överstelöjtnant Rolf Lindén som var chef för operativa avdelningen vid Blekinge kustartilleriförsvar 1981.
Dag:  Onsdagen den 13 mars
Tid:    18.00
Var:    IOGT, Viktoriasalen
Entré: 120 kr inklusive fika
Anmäl er under fliken nya aktiviteter senast den 10/3 och betala 120 kr till swish nr 123 697 21 60 eller Bg nr 5659-2991.
Välkommen till ett mycket intressant föredrag.

Studiebesöket på den nya bussdepån i Växjö där elbussarna ska laddas och servas blev tyvärr skjutet på framtiden. Anledningen är att Connect Bus har eller har haft problem med driften och att elbussarna inte har levererats än. Det senare beror enligt tillverkaren på komponentbrist. Bussarna tillverkas av det holländska företaget Ebusco. Vi hoppas kunna besöka terminalen senare i vår eller i sommar. Det finns en intressant video om tillverkningen av bussar i komposit på deras websida.

Notera följande datum i era kalendrar:
4 april, Besök på Holtab AB i Tingsryd.
21 maj, bussresa till Åseda och Alstermo.

Mer information om dessa besök kommer på årsmötet och med mail.

Har du förslag på företag eller annan verksamhet att besöka eller en intressant föredragshållare, kontakta någon i styrelsen.

Jag vill även uppmana alla att betala årsavgiften. Den är fortfarande lika låg, 200 kr för medlemmar och 100 kr för familjemedlemmar. Glöm inte att skriva namn på betalningen.
Det går bra att Swisha till:   123 697 21 60
Eller betala till Bankgiro:     5659-2991.

Anders Haggren
Ordförande
Kronobergs Läns Tekniska Förening
Mobil: 070 600 93 64

                                
Glöm inte årsavgiften för 2024 som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 eller
Swishnummer 1236972160.

Tekniska Föreningar 2022-01-14
 
KLTF, Kronobergs Läns Tekniska Förening Start 1921 230 medlemmar
 
Kalmar Teknologklubb Start 1915 45 medlemmar
 
Köping-Arboga Tekniska Förening förbereder nedläggning
 
Landskrona Tekniska Förening Start 1916 100 medlemmar
 
Lidköpings tekniska Förening Start1948 116 medlemmar
 
Polytekniska Föreningen i Norrköping Start 1888 300 medlemmar
 
Skånska Ingenjörsklubben Start 1887
 
Tekniska  Föreningen i Skövde Start 1943 170 medlemmar
 
Tekniska Föreningen i Uppsala    
 
Tekniska Föreningen i Örebro Start 1875
 
Västerbergslagens Ingenjörsklubb Start 1922, 200 medlemmar
 
Sundsvalls Tekniska Förening Stat 1907 100 medlemmar
 
Tekniska Föreningen i Gävle
 
Tekniska Föreningen i Hälsingborg
 
Tekniska Föreningen i Härnösand
 
Tekniska Föreningen i Södertälje
 
Värmländska Ingenjörsföreningen
 
Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben, Västerås
 
Ingenjörsklubben i Falun Borlänge
 
Östergötlands Tekniska Förening  Start 1912


Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20240216www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content