Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu över 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

Ny information om KLTF:s historia. Klicka på fliken "historia" och läs om:
Bildandet av föreningen år 1921.
Aktiviteter som genomförts sedan 1921 till 2020.
Skannade dokument från 1921 --

Bussutflykt till Åseda, Älghult och Fröseke den 21 maj.

KLTFs vårutflykt med buss lockade 35 deltagare. I prima väder och under en blå himmel gjorde vi en rundtur bland Uppvidinges verkstadsindustrier.
Först besöktes PG&WIP i Åseda, efter en välsmakande lunch på Hotell S.T Olov fortsatte vi med bussen till vätgasmacken i Älghult och tillhörande vindkraftverk där vätgasen produceras och komprimeras. Efter detta intressanta besök tog vi oss till Fröseke och företaget A-WIP.
 
På WIP Group togs vi emot av Kalle Malmström, fabrikschef, Rickard Winsth Produktionschef och Edvin Olsson inköpschef. WIP Group är en koncern som har sitt säte i Åseda och består av flera olika bolag. Koncernen har sex ägare som alla har jobbat i bolaget sedan start 2007 och har stark anknytning till Åseda. WIP står för World Industry Project.  
PG & WIP består av delar från Profilgruppen och WIP. Företaget har 35 anställda och har en omsättning på ca 200 MSEK. Huvudsaklig produkt är gardinskenor med tillhörande komponenter enligt systemet VIDGA. Man producerar ca 22 miljoner komponenter per år. 100 % går till IKEA. För IKEA tillverkas även ca 6 miljoner kylskåpshandtag per år, under produktnamnet Billsbro.

Edvin Olsson
fler bilder i bildarkiv  2024 bussresa Åseda

På A-WIP togs vi emot av platschefen Robert Ström. A-WIP AB är ett nystartat företag i Fröseke som bildades i 2020. Här tillverkas teleskopiska stegar i aluminium och plast som sälj över hela världen. Initiativet till bolaget kom från grundarna, tillika hälftenägarna, A-Plast Gruppen och WIP Group. Stegarna säljs via Telesteps AB. Man har en omsättning på ca 85 MSEK, har 28 anställda och producerar ca 51 000 stegar per år.  
I likhet med PG&WIP har även A-WIP endast en produkt och en kund. Detta bedöms inte var någon större risk då kontrakten är på 7 år.
Det som återstår att besöka i Åseda blir den nya kastrullfabriken, där man investerat 330 MSEK för den nya produktionen.

Ordf. Anders Haggren överlämnar minnestavla till platschef Robert Ström
Fler bilder i bildarkiv 2024 bussresa Åseda
 
Ett något annorlunda och högst intressant inslag, var besöket på vätgasmacken i Älghult och dess produktionsanläggning vid vindkraftverket i Hageskruv, som ligger på ett avstånd av 5 km från macken. Där togs vi emot av Thorbjörn Bennesved och Erik Östlund och representanter från Metacon. Vätgasanläggningen ägs av Metacon och Uppvidinge Vätgas AB. Vi fick även se när man tankade en ny Toyota Mirai, med 5 kg vätgas. Full tank uppges räcka för 65 mil. Vätgasen vid produktionsstället (Hageskruv) fraktas i en tryckcontainer till vätgasmacken varefter den komprimeras till 900 bar. Detta reduceras sedan till 300 bar resp 700 bar för personbilar resp lastfordon och bussar.  
Anläggningen i Älghult uppgavs vara den hittills enda helt gröna vätgasmacken i Europa.
Gå gärna in på bifogade länk om Metacon AB och Uppvidinge Vätgas AB  


Thorbjörn Bennesved informerar om vätgasmacken
Fler bilder i bildarkiv 2024 bussresa Åseda

Studiebesöket på den nya bussdepån i Växjö där elbussarna ska laddas och servas blev tyvärr skjutet på framtiden. Anledningen är att Connect Bus har eller har haft problem med driften och att elbussarna inte har levererats än. Det senare beror enligt tillverkaren på komponentbrist. Bussarna tillverkas av det holländska företaget Ebusco. Vi hoppas kunna besöka terminalen i höst. Det finns en intressant video om tillverkningen av bussar i komposit på deras websida.

Har du förslag på företag eller annan verksamhet att besöka eller en intressant föredragshållare, kontakta någon i styrelsen.

Jag vill även uppmana alla att betala årsavgiften. Den är fortfarande lika låg, 200 kr för medlemmar och 100 kr för familjemedlemmar. Glöm inte att skriva namn på betalningen.
Det går bra att Swisha till:   123 697 21 60
Eller betala till Bankgiro:     5659-2991.


                                
Glöm inte årsavgiften för 2024 som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 eller
Swishnummer 1236972160.

Tekniska Föreningar 2022-01-14
 
KLTF, Kronobergs Läns Tekniska Förening Start 1921 230 medlemmar
 
Kalmar Teknologklubb Start 1915 45 medlemmar
 
Köping-Arboga Tekniska Förening förbereder nedläggning
 
Landskrona Tekniska Förening Start 1916 100 medlemmar
 
Lidköpings tekniska Förening Start1948 116 medlemmar
 
Polytekniska Föreningen i Norrköping Start 1888 300 medlemmar
 
Skånska Ingenjörsklubben Start 1887
 
Tekniska  Föreningen i Skövde Start 1943 170 medlemmar
 
Tekniska Föreningen i Uppsala    
 
Tekniska Föreningen i Örebro Start 1875
 
Västerbergslagens Ingenjörsklubb Start 1922, 200 medlemmar
 
Sundsvalls Tekniska Förening Stat 1907 100 medlemmar
 
Tekniska Föreningen i Gävle
 
Tekniska Föreningen i Hälsingborg
 
Tekniska Föreningen i Härnösand
 
Tekniska Föreningen i Södertälje
 
Värmländska Ingenjörsföreningen
 
Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben, Västerås
 
Ingenjörsklubben i Falun Borlänge
 
Östergötlands Tekniska Förening  Start 1912


Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20240523www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content