Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu över 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

Ny information om KLTF:s historia. Klicka på fliken "historia" och läs om:
Bildandet av föreningen år 1921.
Aktiviteter som genomförts sedan 1921 till 2020.
Skannade dokument från 1921 --Torsdagen den 7 september var 25 KLTF:are på studiebesök i Vislanda.

Studiebesök gjordes på Scanditronix Magnet AB och Viverk AB. Lunchen intogs på Vislanda Wärdshus. Scanditronix historia, produkter och teknik presenterades grundligt av Anna Olsson, Technical Manager, och Mikael Vieweg, CEO. Företaget levererar stora magneter främst för projekt inom forskning, medicin och industri En prestige-leverans är till Max IV i Lund (en anläggning som KLTF besökte för några år sedan). Företaget har sitt ursprung i ASEA Jönköping 1965. Till Vislanda kom man 1974 och man ingår numera i Scandinova Group. Deras största kund är företaget Ion Beam Application, IBA, vilka är marknadsledande inom protonterapi för bl.a. cancerbehandling. Omsättningen 2023 beräknas bli 53 miljoner med ca 50 st anställda.

Ordf Anders Haggren tackar Anna Olsson och överlämnar boken "Ingenjörerna"

Lunch på Vislanda Värdshus

Efter en trivsam lunch på Vislanda Wärdshus besöktes Viverk AB. Där mottogs vi av Jonna Crona, Supply Chain Manager, och Tommy Sandersson, produktionschef. Företaget grundades 1947 som ett traditionellt verkstadsföretag. På 80-talet koncentrerades verksamheten till tvätt/rengöringssystem för industriell tvättning. Man är ca 35 anställda och räknar i år med en omsättning på 60 miljoner. Man riktar sig främst till verksamheter inom fordonsindustrin, gjuterier, motortillverkare och kunder med extra stora krav på rening. Alla anläggningar som levereras är skräddarsydda för kunden. De tekniker man använder sig av marknadsförs med beteckningar som Chip Clean, Flow Jet och Flex Lans. Flow Jet är en teknik där man använder sig av både vatten och luft, plus rengörande tillsatser. För att underlätta kundernas finansiering av de relativt dyra anläggningarna är man inte främmande för olika finansiella lösningar som t.ex. uthyrning av anläggningen. Inom detta område har man ett samarbete med Siemens.”

Anders tackar Jonna Crona och Tommy Sandersson och överlämnar böckerna "Ingenjörerna"
Fler bilder under fliken bildarkiv.

Nya aktiviteter
Fredagen den 29 september besöker vi Veg Tech AB i Vislanda. Veg Tech odlar och säljer växter till gröna tak, vattenmiljöer markytor m.m. Mest känt är företaget för gröna tak med olika växtsammansättnigar, ofta olika sedumarter. Dessa tak kallas därför för sedumtak. Vi får titta på odlingarna och får veta mer om företaget. Företaget tillverkar också biokol som man använder i sedummattorna. Vi får också titta på pelletspannan som används för att tillverka träkol som är basen i biokol.

Vi samlas på Biltemas parkering i Växjö fredagen den 29 september kl. 08.00. Avresa kl. 08.15.
Vi samåker i privata bilar som vi försöker fylla.
Studiebesöket startar kl. 9.00 i Fagerås utanför Vislanda.
Besöket beräknas pågå fram till ca 12.00, därefter åker vi hem.
Anmälan är obligatorisk och görs på vår hemsida, www.kltf.se
Studiebesöket är gratis för medlemmar men vi delar på bilkostnader.
Nästa besök blir veckan därefter.

Torsdagen den 5 oktober åker vi till Värnamo, där vi besöker företaget Gjuteriteknik AB som pressgjuter detaljer i zink. Kunder är fordonsindustri, elektronikindustri m.m.

Efter besöket på Gjuteriteknik  åker vi till Gästgivargården i Värnamo där vi äter en god lunch.
Efter lunchen åker vi till Vandalorum Konst- och Designmuseum strax utanför Värnamo där vi får en guidad tur.
Just nu pågår en utställning med verk av keramikern Lisa Larsson.
Vi kan också titta på den nyanlagda trädgården som är designad av holländaren Piet Oudolf. Trädgården invigs nästa vecka.

Till Värnamo åker vi buss.
Samling på Biltemas parkering torsdagen den 5 oktober kl. 08.00.
Avresa kl. 08.15.
Pris för resan inklusive lunch, entréavgift och guidad tur på Vandalorum: 400 kr.
Anmälan är obligatorisk och görs på vår hemsida, www.kltf.se
Betalning görs före resan till Bankgiro: 5659-2991 eller med Swish: 1236972160
Anmäl er under fliken nya aktiviteter.
Välkomna!

Torsdagen den 19 oktober kl 17.30 blir det ett föredrag i IOGT-huset, Vattentorget, Växjö.
Magnus Paulsson, docent i fysik, Linnéuniversitet. Forskar i molekylär elektronik håller föredrag med titeln:
- Nano-elektronik: Varför nano?
- Hur liten kan en transistor bli?
- Gäller Ohms lag för atomer?

Välkomna
Anmäl er under fliken nya aktiviteter
                 

Planerade aktiviteter.

Fredagen den 8 december har vi julbord. Reservera dagen i almanackan! Liksom i fjol blir det bussresa till ett trevligt ställe där vi får avnjuta ett läckert julbord. Hemligt än så länge vart.

Under våren har vi fått flera nya medlemmar. Ni är varmt välkomna i föreningen! Vi hoppas ni har möjlighet att vara med på kommande aktiviteter. Kontakta mig eller någon i styrelsen om ni har funderingar eller förslag på intressanta företag att besöka.
Och som vanligt vill jag uppmana alla att informera vänner och bekanta om vår förening. Alla med intresse för teknik är välkomna som medlemmar.

Anders Haggren
Ordförande
Kronobergs Läns Tekniska Förening
Tfn: 070 600 93 64Ett par tips:föreläsningar
här finns bl.a. tre intressanta filmer om ingenjörshistoria från 1861 till 2011:
Pröva även Linnéuniversitetets pod:
där man kan finna intressanta diskussioner inom vitt spridda ämnen.                                    

Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
Glöm inte årsavgiften för 2023 som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 eller Swishnummer 1236972160.

Tekniska Föreningar 2022-01-14
 
KLTF, Kronobergs Läns Tekniska Förening Start 1921 230 medlemmar www.kltf.se
 
Kalmar Teknologklubb Start 1915 45 medlemmar https://kalmarteknologklubb.se
 
Köping-Arboga Tekniska Förening förbereder nedläggning, http://home.koping.net/katf
 
Landskrona Tekniska Förening Start 1916 100 medlemmar https://www.landskronatekniskaforening.se
 
Lidköpings tekniska Förening Start1948 116 medlemmar http://home.lidtekniska.se
 
Polytekniska Föreningen i Norrköping Start 1888 300 medlemmar http://www.polytekniska.se
 
Skånska Ingenjörsklubben Start 1887 https://skanskaingenjorer.se
 
Tekniska  Föreningen i Skövde Start 1943 170 medlemmar http://www.tfskovde.se
 
Tekniska Föreningen i Uppsala http://www.tekniskaforeningeniuppsala.com     
 
Tekniska Föreningen i Örebro Start 1875 http://www.tforebro.se
 
Västerbergslagens Ingenjörsklubb Start 1922, 200 medlemmar, https://vbik.se
 
Sundsvalls Tekniska Förening Stat 1907 100 medlemmar http://sutf.se
 
Tekniska Föreningen i Gävle https://www.tfg.se
 
Tekniska Föreningen i Hälsingborg https://tfih.se
 
Tekniska Föreningen i Härnösand http://t-f.ddns.net
 
Tekniska Föreningen i Södertälje https://www.facebook.com/tekniskaforeningen
 
Värmländska Ingenjörsföreningen http://www.varming.se
 
Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben, Västerås, https://www.tekniskaforeningen.u.se
 
Ingenjörsklubben i Falun Borlänge http://ingklubben.se
 
Östergötlands Tekniska Förening  Start 1912, http://otf.nu


Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20230919www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content