Free counter

Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content
Kronobergs Läns Tekniska Förening, KLTF, har till ändamål att genom föredrag, diskussioner och studiebesök främja utvecklingen av den tekniska verksamheten inom Kronobergs län samt att sprida upplysning om tekniska frågor i allmänhet.
Det är nu över 100 år sedan föreningen bildades och den är således en av Växjös äldsta ideella organisationer.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen av att genom studiebesök på olika typer av företag med omtalad spetskompetens skapa ett personligt nätverk som både gynnar besökta företag och föreningens medlemmar i var och ens dagliga arbete och fritid.
En annan viktig faktor för oss är att ge medlemmarna en trivsam samvaro vid medlemsträffarna, vilka i sin tur kan skapa ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom vår medlemskår finns en samlad stor teknisk kompetens som långt ifrån utnyttjas på ett optimalt sätt. KLTF arbetar för att på ett enkelt sätt utnyttja den kunskap som finns.

Ny information om KLTF:s historia. Klicka på fliken "historia" och läs om:
Bildandet av föreningen år 1921.
Aktiviteter som genomförts sedan 1921 till 2020.
Skannade dokument från 1921 --

NIBE AB och Vetenskapshuset i Markaryd
Onsdagen den 10 maj var vi 37 KLTF-are som besökte NIBE AB och Vetenskapshuset i Markaryd.
På NIBE möttes vi av NIBEs utbildningschef Staffan Berg, som grundligt presenterade NIBEs historiska utveckling och produktsortiment.
Grundare till NIBE-Verken i Markaryd var Nils Bernerup, vars initialer gav bolaget sitt namn. 1952 startade tillverkningen av varmvattenberedare.
NIBE har idag utvecklats till ett världsföretag med en omsättning på närmare 40 miljarder SEK och ca 21 000 anställda, varav ca 2000 i Markaryd.
Verksamheten är indelad i tre områden, NIBE Climate, NIBE Stoves och NIBE Elements. Marknaderna omfattar huvudsakligen Europa (46%), Nordamerika (27%), Norden (22%) och övriga världen (5%). NIBE är representerat i ca 30 länder i världen. Företagets expansion har främst skett genom breddning och fördjupning produktsortimentet Detta har under åren skett genom omfattande uppköp av och samgående med bolag inom samma bransch.  
Man kontrollerar genom dessa förvärv ca 80 olika bolag.
NIBEs främsta produkt är olika typer och storlekar av värmepumpar. Man ser en fortsatt stor efterfrågan på dessa, främst luft/vatten pumpar.
Man planerar för en fördubbling av värmepumps-produktionen.

Utbildningschef Staffan Berg

Efter en god lunch på restaurant Perrongen gjordes ett intressant besök på Vetenskapshuset i Markaryd
Där togs vi emot av Mia Berglund, verksamhetschef på Vetenskapshuset.
Vetenskapshuset har en fristående verksamhet och finansieras av NIBE och Markaryds kommun.
Vetenskapshuset i Markaryd erbjuder många olika aktiviteter inom kemi, naturvetenskap och teknik. I huset förenas studenter, lärare och näringsliv i gemensamma projekt. Olika typer av spännande utställningar som skapar kreativitet för alla åldrar. Huset härbärgerar verksamheter såsom Kemilabb ”Billys labb”, Nobelprismuseum, Verkstad och Mötesplats.
En separat våning upptas av energiutställningen ”Energi i balans”, vilken presenterades av Johanna Nyström, Verksamhetskoordinator.
”Energi i balans” är en ”hands on”-utställning, vilken rymmer bl.a. sex olika experimentrum.”

Verksamhetschef Mia Berglund
Fler bilder under fliken bildarkiv 2023 Markaryd

Planerade aktiviteter.
Vi har också ett besök planerat till hösten. Den 7 september besöker vi företaget Scanditronix i Vislanda. Mer information om det kommer senare.
Som vanligt vill jag uppmana alla medlemmar att komma med förslag på intressanta företag att besöka! Vi vill också gärna ha förslag på ämnen för föredrag och föredragshållare. Kan vara inom teknik, naturvetenskap, industrihistoria eller något annat.
Har du vänner som är intresserade av teknik och vetenskap men inte är medlemmar, tipsa dem om vår förening! Medlemskapet kostar fortfarande endast 200 kr/år.
Enklaste sättet att bli medlem är att fylla i era personuppgifter under fliken "kontakta oss".

Anders Haggren
Ordförande
Kronobergs Läns Tekniska FöreningEtt par tips:föreläsningar
här finns bl.a. tre intressanta filmer om ingenjörshistoria från 1861 till 2011:
Pröva även Linnéuniversitetets pod:
där man kan finna intressanta diskussioner inom vitt spridda ämnen.                                    

Ett tips på nätet:
Gå in på Ny Tekniks podcast ”Allt du behöver veta om ny teknik”. https://poddtoppen.se/podcast/1483916137/allt-du-behover-veta-om-ny-teknik
Här talar bland annat Gunnar Wetterberg om ”Historierna bakom svenska snilleblixtar och svensk ingenjörskonst”.
Glöm inte årsavgiften för 2023 som är 200:- och 100:- för familjemedlem. Sätt in på bankgiro 5659-2991 eller Swishnummer 1236972160.

Tekniska Föreningar 2022-01-14
 
KLTF, Kronobergs Läns Tekniska Förening Start 1921 230 medlemmar www.kltf.se
 
Kalmar Teknologklubb Start 1915 45 medlemmar https://kalmarteknologklubb.se
 
Köping-Arboga Tekniska Förening förbereder nedläggning, http://home.koping.net/katf
 
Landskrona Tekniska Förening Start 1916 100 medlemmar https://www.landskronatekniskaforening.se
 
Lidköpings tekniska Förening Start1948 116 medlemmar http://home.lidtekniska.se
 
Polytekniska Föreningen i Norrköping Start 1888 300 medlemmar http://www.polytekniska.se
 
Skånska Ingenjörsklubben Start 1887 https://skanskaingenjorer.se
 
Tekniska  Föreningen i Skövde Start 1943 170 medlemmar http://www.tfskovde.se
 
Tekniska Föreningen i Uppsala http://www.tekniskaforeningeniuppsala.com     
 
Tekniska Föreningen i Örebro Start 1875 http://www.tforebro.se
 
Västerbergslagens Ingenjörsklubb Start 1922, 200 medlemmar, https://vbik.se
 
Sundsvalls Tekniska Förening Stat 1907 100 medlemmar http://sutf.se
 
Tekniska Föreningen i Gävle https://www.tfg.se
 
Tekniska Föreningen i Hälsingborg https://tfih.se
 
Tekniska Föreningen i Härnösand http://t-f.ddns.net
 
Tekniska Föreningen i Södertälje https://www.facebook.com/tekniskaforeningen
 
Värmländska Ingenjörsföreningen http://www.varming.se
 
Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben, Västerås, https://www.tekniskaforeningen.u.se
 
Ingenjörsklubben i Falun Borlänge http://ingklubben.se
 
Östergötlands Tekniska Förening  Start 1912, http://otf.nu


Har Ni ändrat E-postadress meddela det till info@kltf.se
Uppdaterad 20230514www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content