Free counter

2023 - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2023

Genomförd aktivitet
Studiebesök PostNord Alvesta
Torsdagen den 26 januari var 30 KLTF-are på studiebesök på PostNords brevsorteringsanläggning i Alvesta. Bengt Norén, platschef i Alvesta, och två medarbetare tog emot oss och vi fick med en grundlig genomgång av tekniken och vi gjorde därefter en rundvandring i anläggningen. PostNord har 8 st brevsorteringsanläggningar i Sverige. I Alvesta hanteras upp till 1 miljon försändelser per dygn av en personal på 120 st anställda. De nya sorteringsmaskinerna kan sortera upp till 40000 brev i timmen. Varje sorterat brev förses med en streckkod längst ner på brevet, vilken blir dess identitet för den vidare hanteringen. Brev med oidentifierad adress sparas av PostNord efter att man gjort nya försök att hitta adressaten. Man gör även försök med AI för att hitta rätt. Inga brev kastas.

Torbjörn Ericsson överlämnar minnestavla samt presenter till Bengt, Ted och Karin

Föredrag om den smålänska glasindustrins utveckling
Torsdagen den 9 februari arrangerade KLTF i samarbete med Stadsbiblioteket ett föredrag om den småländska glasindustrins utveckling. Föredragshållare var professor Björn Zethraeus, Växjö Universitet och numera verksam inom Bergdala Glastekniska Museum. Det mycket intressanta föredraget samlade ca 60 deltagare.
Den historiska utvecklingen spände från ”De gamla egyptierna” till dagens småländska verklighet. Glasindustrin har i våra trakter sitt ursprung i 1500-talets järnbruk, baserad på myrmalm. Stor energi lades till en början på att få ner smält-tiderna, vilket var avgörande ur konkurrenssynpunkt. En charge kunde ta upp till två dygn att smälta förenat med en mycket stor bränsleåtgång. Med tekniker för planglas och etsat glas utvecklades industrin så småningom till en verksamhet i industriell skala. De småländska glasbruken grundades och utvecklades framför allt under senare delen av 1800-talet och 1900-talets första hälft. Som mest fanns det ca 36 glasbruk i Småland. Idag finns det 4 st fortfarande i drift: Bergdala, Kosta, Målerås och Skruv.

Ett annat gammalt glasbruk från 1700-talet, vilket KLTF besökte för några år sedan, är Limmareds Glasbruk i Tranemo Kommun. Bruket tillverkar dagligen omkring 1,5 miljoner burkar och flaskor för sprit, livsmedel och medicin. Produktionen pågår dygnet runt 365 dagar om året. Mest kända produkten är flaskorna för Absolut Vodka. Limmared är idag Sveriges enda kvarvarande förpackningsglasbruk.

Föredragshållaren avtackades av ordförande Anders Haggren med en tacktavla, 1 års medlemskap i KLTF och boken ”Svenska innovationer som förändrat världen”

Årsmöte
Torsdagen den 2:e mars hölls årsmöte på Kvarnhagskällan. Årsmötet öppnades av ordförande Anders Haggren. Till mötesordförande valdes Björn Svensson. Till styrelse valdes:
Ordförande Anders Haggren
Styrelsemedlemmar Eva Arneving, Mikael Petersson, Peter Gunnarsson, och Kjell Ekelund.
Suppleanter Kaj Ankarloo och Torbjörn Ericsson.
Revisorer Roy Olofsson och Tommy Andersson, suppleant Leif Köllerström.
Valberedning Torbjörn Ericsson och Sture Heiman.
Efter årsmötet tackade ordförande Anders Haggren mötesordförande Björn Svensson för väl genomfört årsmöte. Anders tackade också avgående sekreterare Hans Olsson för hans insats i styrelsen och överlämnade boken "Svenska innovationer som förändrat världen".

Stadsarkitekt Henrik Wibroe höll ett mycket intressant föredrag under rubriken "Gestaltad livsmiljö i Växjö och goda exempel på samhällsbyggande"

Efter föredraget intog 61 mötesdeltagare en välsmakande pytti-panna med tillbehör.

Anders tackar avgående styrelsemedlem Hans Olsson

Vida Arena
Torsdagen den 23 mars var vi ca 35 KLTF-are som var på studiebesök på Vida Arena, vilket som bekant är Växjö Lakers hemma-arena. Vi fick en innehållsrik och omfattande guidning av de kunniga guiderna Roger Johansson och Torvald Dahl.
Arenan invigdes 2011 och har plats för 5750 personer. Den stora och välutrustade arenan har 5 barer och en restaurant för 250 personer. Det finns även 28 st loger till säsongsuthyrning, med utrymme för 8-12 personer, dessutom en ”lyx-lounge” för 40 personer. Arenans takhöjd är 20 m.
Rundvandringen började på bottenvåningen och fortsatte sedan alla våningar upp till cat-walken, 20 m över isen. Under rundvandringen fick vi se omklädningsrummen, kontorsutrymmen, samlingssalar, kyl- och ventilationsanläggningen och servicehall. De kunniga guiderna informerade också om ishockeyns historiska utveckling i Småland.
Efter rundvandringen avtackades guiderna av ordföranden med en minnestavla, varsin ”ingenjörsbok” och 1 års medlemskap i föreningen.

guiderna Roger Johansson och Torvald Dahl

Studiebesök på Ljungby Maskin AB och Merlinum Forklift AB
Onsdagen den 19 april gjorde 39 KLTF-are en dagslång bussutflykt till Ljungby.  Två intressanta studiebesök genomfördes på Merlinum Forklift AB och på Ljungby Maskin AB. Ljungby har växt fram som Sveriges truck- och hjullastar-metropol. Här finns ett antal av de största och framgångsrikaste företagen inom denna industrigrupp. Förutom dessa två bolag finns här även Svetruck och fler andra företag med anknytning till detta segment. Sedan starten på 1960-talet är det speciellt en familj, med bröderna Rune, Holger och Sture Andersson (83 år, 81 år och 74 år) och deras söner, som har dominerat verkstadssegmentet ”truckar och hjullastare” i Ljungby. Rune Anderssons företag AB Ljungbytruck såldes till Kalmar Verkstad 1976. Han startade därefter i stället ett nytt företag, Ljungby Maskin. Bröderna Holger och Sture startade också en ny truckfabrik, Svetruck, vilket idag är mycket framgångsrikt, med en omsättning på 700 MSEK/år med ett resultat på 130 MSEK.

Merlinum Forklift grundades 2013 tillverkar mindre eldrivna truckar i storleksordningen 6 – 11 ton (truckvikt) i en ny fabrik på 7200 m2 area byggd 2022. Här kommer även en större truck på 12 - 16 ton att byggas. De flesta komponenter köps lokalt från mindre verkstäder i Småland. Batterierna köps från Tyskland. Man har ca 20 anställda, vilka sätter ihop ca 20 – 25 truckar per år. Omsättningen är 33 MSEK/år.

Den andra tillverkaren som besöktes, Ljungby Maskin AB, har ett motsatt upplägg jämfört men Merlinum. Här tillverkas allt ”från ax till Limpa”, förutom motorerna, i egna verkstadslokaler. Företaget startade 1983 och man har nu en omsättning på ca 480 MSEK/år och tillverkar ca 200 hjullastare per år.
Rune Andersson har många olika intressen, förutom företagandet. Han har på verkstadsområdet vid E4-an även byggt ett museum, som inhyser både gamla hjullastare och stridsflygplan som Tunnan och Draken.

Lunchen intogs på trivsamma Gästgivaregården.

Anders inspekterar hjullastare

NIBE AB och Vetenskapshuset i Markaryd
Onsdagen den 10 maj var vi 37 KLTF-are som besökte NIBE AB och Vetenskapshuset i Markaryd.
På NIBE möttes vi av NIBEs utbildningschef Staffan Berg, som grundligt presenterade NIBEs historiska utveckling och produktsortiment.

Grundare till NIBE-Verken i Markaryd var Nils Bernerup, vars initialer gav bolaget sitt namn. 1952 startade tillverkningen av varmvattenberedare.
NIBE har idag utvecklats till ett världsföretag med en omsättning på närmare 40 miljarder SEK och ca 21 000 anställda, varav ca 2000 i Markaryd.
Verksamheten är indelad i tre områden, NIBE Climate, NIBE Stoves och NIBE Elements. Marknaderna omfattar huvudsakligen Europa (46%), Nordamerika (27%), Norden (22%) och övriga världen (5%). NIBE är representerat i ca 30 länder i världen. Företagets expansion har främst skett genom breddning och fördjupning produktsortimentet Detta har under åren skett genom omfattande uppköp av och samgående med bolag inom samma bransch.  
Man kontrollerar genom dessa förvärv ca 80 olika bolag.
NIBEs främsta produkt är olika typer och storlekar av värmepumpar. Man ser en fortsatt stor efterfrågan på dessa, främst luft/vatten pumpar.
Man planerar för en fördubbling av värmepumps-produktionen.

Staffan Berg


Efter en god lunch på restaurant Perrongen gjordes ett intressant besök på Vetenskapshuset i Markaryd
Där togs vi emot av Mia Berglund, verksamhetschef på Vetenskapshuset.
Vetenskapshuset har en fristående verksamhet och finansieras av NIBE och Markaryds kommun.
Vetenskapshuset i Markaryd erbjuder många olika aktiviteter inom kemi, naturvetenskap och teknik. I huset förenas studenter, lärare och näringsliv i gemensamma projekt. Olika typer av spännande utställningar som skapar kreativitet för alla åldrar. Huset härbärgerar verksamheter såsom Kemilabb ”Billys labb”, Nobelprismuseum, Verkstad och Mötesplats.
En separat våning upptas av energiutställningen ”Energi i balans”, vilken presenterades av Johanna Nyström, Verksamhetskoordinator.
”Energi i balans” är en ”hands on”-utställning, vilken rymmer bl.a. sex olika experimentrum.”

Verksamhetschef Mia Berglund


Växjös kommunala insatsstyrka
Tisdagen den 22 augusti besökte 27 medlemmar Växjös kommunala insatsstyrka (KIS).
Vi blev väl mottagna av säkerhetschef Markus Holmquist, samordnare Johan Hedenborg, insatschef Bo Isksson och tekniker Pontus Johansson. De redogjorde om insatsstyrkans verksamhet. Insatsstyrkan kan utföra uppdrag direkt åt kommunen men kan också användas av räddningstjänsten, polis och sjukvårdsmyndigheter. Uppdragen kan bland annat bestå av att transportera mat, personal, material, vatten, brandbeskämpning samt spärra av områden för bevakning.
Ordförande Anders Haggren överlämnade present och tackade för ett mycket intressant studiebesök.


Johan, Bo, Pontus och Markus


Fler bilder i bildarkivet

Torsdagen den 7 september var 25 KLTF:are på studiebesök i Vislanda.

Studiebesök gjordes på Scanditronix Magnet AB och Viverk AB. Lunchen intogs på Vislanda Wärdshus. Scanditronix historia, produkter och teknik presenterades grundligt av Anna Olsson, Technical Manager, och Mikael Vieweg, CEO. Företaget levererar stora magneter främst för projekt inom forskning, medicin och industri En prestige-leverans är till Max IV i Lund (en anläggning som KLTF besökte för några år sedan). Företaget har sitt ursprung i ASEA Jönköping 1965. Till Vislanda kom man 1974 och man ingår numera i Scandinova Group. Deras största kund är företaget Ion Beam Application, IBA, vilka är marknadsledande inom protonterapi för bl.a. cancerbehandling. Omsättningen 2023 beräknas bli 53 miljoner med ca 50 st anställda.


Anders tackar Anna Olsson

Lunch på Vislnda Värdshus

Efter en trivsam lunch på Vislanda Wärdshus besöktes Viverk AB. Där mottogs vi av Jonna Crona, Supply Chain Manager, och Tommy Sandersson, produktionschef. Företaget grundades 1947 som ett traditionellt verkstadsföretag. På 80-talet koncentrerades verksamheten till tvätt/rengöringssystem för industriell tvättning. Man är ca 35 anställda och räknar i år med en omsättning på 60 miljoner. Man riktar sig främst till verksamheter inom fordonsindustrin, gjuterier, motortillverkare och kunder med extra stora krav på rening. Alla anläggningar som levereras är skräddarsydda för kunden. De tekniker man använder sig av marknadsförs med beteckningar som Chip Clean, Flow Jet och Flex Lans. Flow Jet är en teknik där man använder sig av både vatten och luft, plus rengörande tillsatser. För att underlätta kundernas finansiering av de relativt dyra anläggningarna är man inte främmande för olika finansiella lösningar som t.ex. uthyrning av anläggningen. Inom detta område har man ett samarbete med Siemens.”


Anders tackar Jonna Cron och Tommy Sandersson
Fler bilder i bildarkivet 2023

Besök på Veg Tech i Vislanda
Fredagen den 29 september gjorde ett 15-tal KLTF-are ett mycket intressant besök på Veg Tech i Vislanda. Vi togs emot av Linn Pettersson, produktionschef, och Ulrica Carlberg, kommunikatör, med kaffe och ostmacka. Efter en grundlig genomgång av företagets produkter och marknad studerades de olika produktionsenheterna till fots och med bil.
Förtaget som grundades 1987 av två vislandabor ägs nu av Nordic Waterproofing Group AB, vilka är marknadsledande på den nordiska tätskiktsmarknaden. Veg Tech har en omsättning på 200 MSEK och har 70 personer anställda.
Veg Tech är Sveriges största odlare av sedumprodukter (sedum = fetknoppsväxter). Sedumtak har ungefär samma pris och vikt som tak av a betongpannor. Ett sedumtak bör dock gödslas (typ NPK) en gång per år, men är i övrigt underhållsfritt.
Förutom takinstallationer levereras även marktäckare i rondeller och strandvallar runt dammar mm. För att säkerställa tillgången på biokol för de egna odlingarna produceras även eget biokol av träpellets.
Företaget har flera referensanläggningar i Växjö som t.ex. Strandbjörkets damm, Lidls tak i Norremark och Bäckaslövsallèn.
Guiderna avtackades av Anders Haggren för det lyckade besöket med tavla och Ingenjörsboken.

Fler bilder i bildarkiv 2023 Veg Tech

Bussutflykt till Värnamo den 5 oktober
Torsdagen den 5 oktober var vi ett 25-tal KLTF-are som gjorde en spännande bussutflykt till Gjuteriteknik AB och Vandalorum i Värnamo.
Först besöktes Gjuteriteknik AB, där vi togs emot av Jonas Abrahamsson, VD, och hans bror Peter Abrahamsson, försäljningschef. De informerade oss grundligt om företaget, vilket startades av deras far, Lennart, 1978, och den speciella teknik som är förknippad med pressgjutna Zink-produkter. Till skillnad från järngjutning används inte gjutformar av sand utan i stället fasta formar och verktyg, vilka dessutom ägs av kunden. Man har 200 verktyg i lager. Zn-gjutning med varmkammarmaskin (till skillnad från Al-gjutning med s.k. kallkammarmaskin) ger en toleransnivå på 0,01 mm och man kan gjuta tunna plåtar med 0,4 mm tjocklek Produkterna är huvudsakligen små komponenter till telecom-industrin, diverse beslag etc till bygg- och möbelindustrin. Dessa produkter tillverkas oftast i stora serier. Telecom är största kundgrupp och ca 15 % går till IKEA. Ca 60 % går på export till Europa. Generellt sett tillverkar man enbart produkter som har en storlek som kan få plats på ett A-4 blad. Årsproduktionen är 7000 ton/år fördelat på 1 – 3 miljoner bitar per år.
Företaget omsätter ca 450 MSEK per år med 75 anställda, vilket är en kraftig ökning sedan 1994 då omsättningen var 5 MSEK (motsvarande ca 17 % per år).

Anders Haggren tackar Jonas och Peter Abransson för ett mycket intressant besök
Fler bilder i bildarkivet 20231005
Efter en god lunch på trivsamma Gästgivaregården besöktes konsthallen Vandalorum, där Anna Johansson, designpedagog, guidade oss runt i de imponerande lokalerna. Huvudutställningen, i Lada 1, presenterade Lisa Larsons konstnärskap i hela sin bredd, från hennes välkända serietillverkade objekt till skisser, prototyper och unika alster.
I Formladan visades designstudion Fronts utställning ”Design by Nature”, De är 2023 års Bruno Mathsson-pristagare. ”Design by Nature” är ett egeninitierat projekt inom vilket Front under flera års tid dokumenterat platser i naturen och undersökt kreativiteten inom djur- och växtriket.
I Lada 3 visades Ida Pettersson Preutzs ”Lapptäcksfärd”. I samma utställningshall åskådliggör Carl.Henry Ek frågeställningen ”Kan ett rum vara både analogt och digitalt?”
Utanför Vandalorums byggnader kunde man även beskåda en nyanlagd 3500 m2 stora perennäng, anlagd av den internationellt kände trädgårdsdesignern Piet Oudolf.
Med andra ord: En mycket trevlig studieresa med både bredd och djup!Föredrag Nanoteknik
Torsdagen den 19 oktober samlades nära 30 KLTF:are för att få en inblick i nano-teknikens mysterier. Föredragshållare var Magnus Paulsson, docent på Linnéuniversitetet.
Föredragets ämne visar på bredden i KLTF:s verksamhet. Från Sveriges största truckar i Ljungby, VegTechs gröna städer och partikelfysik till småländska gärdsgårdar (kommande föredrag den 16 november)
Magnus har en bred internationell bakgrund inom partikel-fysik och elektronik. Han började en gång på Fläktens elektronikavdelning för att sedan fortsätta på universiteten i Linköping, USA, Danmark, Japan och idag i Kalmar.
En nanometer är som bekant en miljarddels meter, vilket motsvarar en molekyls storlek och en atom är ytterligare en tiondel mindre. Magnus förklarade på ett pedagogiskt vis de olika storheternas förhållande. Som exempel nämndes att Vintergatan uppskattas ha 100 miljarder stjärnor, vilket motsvarar antalet transistor på ett mikrochip. Dvs dagens transistorer befinner sig storleksmässigt i nm-klassen.
Vi guidades även igenom ett räkneexempel på elektronens hastighet i en spänningssatt ledare, t.ex. koppar. Resultatet visade sig bli blygsamma 0,03 mm/s. Dock, i vacuum uppför sig elektronen som en vågrörelse och rör sig i stället med ljusets hastighet.
Några exempel på nanoteknikens tillämpningar visades. Tekniken som lett fram till grafen, dvs kolatomer ordnade i ett plan med en kolatoms tjocklek, ledde till Nobelpris 2010. Grafen kan tillverkas som skivor eller rör, s.k. Nanotuber, och kan uppträdda både som metall och halvledare. En tillämpning inom nanotekniken, vilken fortfarande är på utvecklingsstadiet, är kvantdatorer. Dessa har, enligt Magnus, egenskapen att de kan vara både av och på samtidigt. Vid det laget i framställningen fann vi det lämpligt att övergå till kaffe och kanelbulle.
Magnus avtackades av ordförande Anders med Gunnar Wetterbergs bok ”Ingenjörerna".

Magnus Paulsson
Hägnader i Småland
Torsdagen den 16 november träffades ett 20-tal KLTF-are för att lyssna på ett föredrag om stenmurar och trägärdsgårdar. Föredragshållare var Kjell Gustavsson, Smålands främste expert på trä- och sten-inhägnader.
Inhägnaderna indelades i stenmurar (sten), trä-gärdsgårdar (trä) och sten-gärdsgårdar (trägärdsgård ovanpå en stenmur).
Kjell visade upp störar av olika slag och förmedlade sina kunskaper både via white-board och ett flertal diabilder.
Vi fick lära oss att de lodräta stolparna i en gärdsgård heter störar, och inget annat. Dessa kan var av gran eller en, varav en är absolut bäst. Även knävling är bra. (Vilka man får från pattegranar)(Googla på det!) För att fördubbla livslängden på störarna rekommenderas att dessa svedjas. (Gäller även för humle-störar). Vid nybyggnad av en trägärdsgård föredras en höjd av 1,2 m och en stenmur av 1,5 m. Kjell ansåg att Gränsfors Bruks Snickaryxa för att spetsa störarna var mest lättarbetad, se bild.
Priset för en trägärdsgård varierar mellan 600 -1000 kr/lpm och den klarar sig längre än 20 år. En stenmur kostar ca 3600 kr/lpm och klarar sig ”i evighet”.
Stenmurar har funnits i Sverige sedan början av 1800-talet och byggandet av dem initierades av landsbygdens olika former av laga skiften.
En bra sten lämpad för en stenmur har tre egenskaper: den har en bra liggsida, bra byggsida och en bra vise-sida. Stenmurarna kan indelas i tre grupper beroende på utförande: Skalmur: Två ytterväggar byggs med murstenar och mellanrummet fylls med småsten till ett djup av 80 cm, Enkelmur: Flata stenar läggs på varandra till lämplig höjd, som t.ex. på Öland. Halvmur: Som namnet indikerar är detta en enkel mur som på den ena sidan täcks av ett sluttande jordlager och den andra sidan utgör själva muren.
Åldersbestämning av trävirke görs ofta genom att räkna årsringarna. En relativ ålder på större stenar i exempelvis stenmurar kan uppskattas genom att mäta diametern på kartlaven på stenens yta. Den tillväxer radiellt med ca 0,5 mm per år och kan bli närmare 1000 år gammal. Laven indikerar också graden av luftföroreningar. Ren luft => högre tillväxthastighet.
Kjell höll ett mycket intressant och givande föredrag, som avslutades med en dia-bildserie med många fina exempel på imponerande inhägnader i Småland. Vi fick också under föredragets gång lära oss ett antal gamla ord och uttryck från den gamla småländska bondekulturen, som t.ex. knävling, trinn och stätta.

Kjell avtackades av Anders Haggren med en minnestavla och en flaska vin


Gränsforsyxan


Julbord
Fredagen den 8 december samlades 49 medlemmar för bussresa till Vapenmagasinet på Kronobergshed.
Ordförande Anders Haggren hälsade alla välkomna. Per Johannesson berättade om vapenmagasinets historia.
Ett mycket välsmakande julbord stod uppdukat av vapenmagasinets ägare Lena och Linnea.
Maten var levererad av Lokstallets Catering i Alvesta.

www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content