Free counter

2023 - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2023

Genomförd aktivitet
Studiebesök PostNord Alvesta
Torsdagen den 26 januari var 30 KLTF-are på studiebesök på PostNords brevsorteringsanläggning i Alvesta. Bengt Norén, platschef i Alvesta, och två medarbetare tog emot oss och vi fick med en grundlig genomgång av tekniken och vi gjorde därefter en rundvandring i anläggningen. PostNord har 8 st brevsorteringsanläggningar i Sverige. I Alvesta hanteras upp till 1 miljon försändelser per dygn av en personal på 120 st anställda. De nya sorteringsmaskinerna kan sortera upp till 40000 brev i timmen. Varje sorterat brev förses med en streckkod längst ner på brevet, vilken blir dess identitet för den vidare hanteringen. Brev med oidentifierad adress sparas av PostNord efter att man gjort nya försök att hitta adressaten. Man gör även försök med AI för att hitta rätt. Inga brev kastas.

Torbjörn Ericsson överlämnar minnestavla samt presenter till Bengt, Ted och Karin

Föredrag om den smålänska glasindustrins utveckling
Torsdagen den 9 februari arrangerade KLTF i samarbete med Stadsbiblioteket ett föredrag om den småländska glasindustrins utveckling. Föredragshållare var professor Björn Zethraeus, Växjö Universitet och numera verksam inom Bergdala Glastekniska Museum. Det mycket intressanta föredraget samlade ca 60 deltagare.
Den historiska utvecklingen spände från ”De gamla egyptierna” till dagens småländska verklighet. Glasindustrin har i våra trakter sitt ursprung i 1500-talets järnbruk, baserad på myrmalm. Stor energi lades till en början på att få ner smält-tiderna, vilket var avgörande ur konkurrenssynpunkt. En charge kunde ta upp till två dygn att smälta förenat med en mycket stor bränsleåtgång. Med tekniker för planglas och etsat glas utvecklades industrin så småningom till en verksamhet i industriell skala. De småländska glasbruken grundades och utvecklades framför allt under senare delen av 1800-talet och 1900-talets första hälft. Som mest fanns det ca 36 glasbruk i Småland. Idag finns det 4 st fortfarande i drift: Bergdala, Kosta, Målerås och Skruv.

Ett annat gammalt glasbruk från 1700-talet, vilket KLTF besökte för några år sedan, är Limmareds Glasbruk i Tranemo Kommun. Bruket tillverkar dagligen omkring 1,5 miljoner burkar och flaskor för sprit, livsmedel och medicin. Produktionen pågår dygnet runt 365 dagar om året. Mest kända produkten är flaskorna för Absolut Vodka. Limmared är idag Sveriges enda kvarvarande förpackningsglasbruk.

Föredragshållaren avtackades av ordförande Anders Haggren med en tacktavla, 1 års medlemskap i KLTF och boken ”Svenska innovationer som förändrat världen”

Årsmöte
Torsdagen den 2:e mars hölls årsmöte på Kvarnhagskällan. Årsmötet öppnades av ordförande Anders Haggren. Till mötesordförande valdes Björn Svensson. Till styrelse valdes:
Ordförande Anders Haggren
Styrelsemedlemmar Eva Arneving, Mikael Petersson, Peter Gunnarsson, och Kjell Ekelund.
Suppleanter Kaj Ankarloo och Torbjörn Ericsson.
Revisorer Roy Olofsson och Tommy Andersson, suppleant Leif Köllerström.
Valberedning Torbjörn Ericsson och Sture Heiman.
Efter årsmötet tackade ordförande Anders Haggren mötesordförande Björn Svensson för väl genomfört årsmöte. Anders tackade också avgående sekreterare Hans Olsson för hans insats i styrelsen och överlämnade boken "Svenska innovationer som förändrat världen".

Stadsarkitekt Henrik Wibroe höll ett mycket intressant föredrag under rubriken "Gestaltad livsmiljö i Växjö och goda exempel på samhällsbyggande"

Efter föredraget intog 61 mötesdeltagare en välsmakande pytti-panna med tillbehör.

Anders tackar avgående styrelsemedlem Hans Olsson

Vida Arena
Torsdagen den 23 mars var vi ca 35 KLTF-are som var på studiebesök på Vida Arena, vilket som bekant är Växjö Lakers hemma-arena. Vi fick en innehållsrik och omfattande guidning av de kunniga guiderna Roger Johansson och Torvald Dahl.
Arenan invigdes 2011 och har plats för 5750 personer. Den stora och välutrustade arenan har 5 barer och en restaurant för 250 personer. Det finns även 28 st loger till säsongsuthyrning, med utrymme för 8-12 personer, dessutom en ”lyx-lounge” för 40 personer. Arenans takhöjd är 20 m.
Rundvandringen började på bottenvåningen och fortsatte sedan alla våningar upp till cat-walken, 20 m över isen. Under rundvandringen fick vi se omklädningsrummen, kontorsutrymmen, samlingssalar, kyl- och ventilationsanläggningen och servicehall. De kunniga guiderna informerade också om ishockeyns historiska utveckling i Småland.
Efter rundvandringen avtackades guiderna av ordföranden med en minnestavla, varsin ”ingenjörsbok” och 1 års medlemskap i föreningen.

guiderna Roger Johansson och Torvald Dahl

Studiebesök på Ljungby Maskin AB och Merlinum Forklift AB
Onsdagen den 19 april gjorde 39 KLTF-are en dagslång bussutflykt till Ljungby.  Två intressanta studiebesök genomfördes på Merlinum Forklift AB och på Ljungby Maskin AB. Ljungby har växt fram som Sveriges truck- och hjullastar-metropol. Här finns ett antal av de största och framgångsrikaste företagen inom denna industrigrupp. Förutom dessa två bolag finns här även Svetruck och fler andra företag med anknytning till detta segment. Sedan starten på 1960-talet är det speciellt en familj, med bröderna Rune, Holger och Sture Andersson (83 år, 81 år och 74 år) och deras söner, som har dominerat verkstadssegmentet ”truckar och hjullastare” i Ljungby. Rune Anderssons företag AB Ljungbytruck såldes till Kalmar Verkstad 1976. Han startade därefter i stället ett nytt företag, Ljungby Maskin. Bröderna Holger och Sture startade också en ny truckfabrik, Svetruck, vilket idag är mycket framgångsrikt, med en omsättning på 700 MSEK/år med ett resultat på 130 MSEK.

Merlinum Forklift grundades 2013 tillverkar mindre eldrivna truckar i storleksordningen 6 – 11 ton (truckvikt) i en ny fabrik på 7200 m2 area byggd 2022. Här kommer även en större truck på 12 - 16 ton att byggas. De flesta komponenter köps lokalt från mindre verkstäder i Småland. Batterierna köps från Tyskland. Man har ca 20 anställda, vilka sätter ihop ca 20 – 25 truckar per år. Omsättningen är 33 MSEK/år.

Den andra tillverkaren som besöktes, Ljungby Maskin AB, har ett motsatt upplägg jämfört men Merlinum. Här tillverkas allt ”från ax till Limpa”, förutom motorerna, i egna verkstadslokaler. Företaget startade 1983 och man har nu en omsättning på ca 480 MSEK/år och tillverkar ca 200 hjullastare per år.
Rune Andersson har många olika intressen, förutom företagandet. Han har på verkstadsområdet vid E4-an även byggt ett museum, som inhyser både gamla hjullastare och stridsflygplan som Tunnan och Draken.

Lunchen intogs på trivsamma Gästgivaregården.

Anders inspekterar hjullastare

NIBE AB och Vetenskapshuset i Markaryd
Onsdagen den 10 maj var vi 37 KLTF-are som besökte NIBE AB och Vetenskapshuset i Markaryd.
På NIBE möttes vi av NIBEs utbildningschef Staffan Berg, som grundligt presenterade NIBEs historiska utveckling och produktsortiment.

Grundare till NIBE-Verken i Markaryd var Nils Bernerup, vars initialer gav bolaget sitt namn. 1952 startade tillverkningen av varmvattenberedare.
NIBE har idag utvecklats till ett världsföretag med en omsättning på närmare 40 miljarder SEK och ca 21 000 anställda, varav ca 2000 i Markaryd.
Verksamheten är indelad i tre områden, NIBE Climate, NIBE Stoves och NIBE Elements. Marknaderna omfattar huvudsakligen Europa (46%), Nordamerika (27%), Norden (22%) och övriga världen (5%). NIBE är representerat i ca 30 länder i världen. Företagets expansion har främst skett genom breddning och fördjupning produktsortimentet Detta har under åren skett genom omfattande uppköp av och samgående med bolag inom samma bransch.  
Man kontrollerar genom dessa förvärv ca 80 olika bolag.
NIBEs främsta produkt är olika typer och storlekar av värmepumpar. Man ser en fortsatt stor efterfrågan på dessa, främst luft/vatten pumpar.
Man planerar för en fördubbling av värmepumps-produktionen.

Staffan Berg


Efter en god lunch på restaurant Perrongen gjordes ett intressant besök på Vetenskapshuset i Markaryd
Där togs vi emot av Mia Berglund, verksamhetschef på Vetenskapshuset.
Vetenskapshuset har en fristående verksamhet och finansieras av NIBE och Markaryds kommun.
Vetenskapshuset i Markaryd erbjuder många olika aktiviteter inom kemi, naturvetenskap och teknik. I huset förenas studenter, lärare och näringsliv i gemensamma projekt. Olika typer av spännande utställningar som skapar kreativitet för alla åldrar. Huset härbärgerar verksamheter såsom Kemilabb ”Billys labb”, Nobelprismuseum, Verkstad och Mötesplats.
En separat våning upptas av energiutställningen ”Energi i balans”, vilken presenterades av Johanna Nyström, Verksamhetskoordinator.
”Energi i balans” är en ”hands on”-utställning, vilken rymmer bl.a. sex olika experimentrum.”

Verksamhetschef Mia Berglund


Växjös kommunala insatsstyrka
Tisdagen den 22 augusti besökte 27 medlemmar Växjös kommunala insatsstyrka (KIS).
Vi blev väl mottagna av säkerhetschef Markus Holmquist, samordnare Johan Hedenborg, insatschef Bo Isksson och tekniker Pontus Johansson. De redogjorde om insatsstyrkans verksamhet. Insatsstyrkan kan utföra uppdrag direkt åt kommunen men kan också användas av räddningstjänsten, polis och sjukvårdsmyndigheter. Uppdragen kan bland annat bestå av att transportera mat, personal, material, vatten, brandbeskämpning samt spärra av områden för bevakning.
Ordförande Anders Haggren överlämnade present och tackade för ett mycket intressant studiebesök.

Johan, Bo, Pontus och Markus


www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content