Free counter

2023 - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2023

Genomförd aktivitet
Studiebesök PostNord Alvesta
Torsdagen den 26 januari var 30 KLTF-are på studiebesök på PostNords brevsorteringsanläggning i Alvesta. Bengt Norén, platschef i Alvesta, och två medarbetare tog emot oss och vi fick med en grundlig genomgång av tekniken och vi gjorde därefter en rundvandring i anläggningen. PostNord har 8 st brevsorteringsanläggningar i Sverige. I Alvesta hanteras upp till 1 miljon försändelser per dygn av en personal på 120 st anställda. De nya sorteringsmaskinerna kan sortera upp till 40000 brev i timmen. Varje sorterat brev förses med en streckkod längst ner på brevet, vilken blir dess identitet för den vidare hanteringen. Brev med oidentifierad adress sparas av PostNord efter att man gjort nya försök att hitta adressaten. Man gör även försök med AI för att hitta rätt. Inga brev kastas.

Torbjörn Ericsson överlämnar minnestavla samt presenter till Bengt, Ted och Karin

Föredrag om den smålänska glasindustrins utveckling
Torsdagen den 9 februari arrangerade KLTF i samarbete med Stadsbiblioteket ett föredrag om den småländska glasindustrins utveckling. Föredragshållare var professor Björn Zethraeus, Växjö Universitet och numera verksam inom Bergdala Glastekniska Museum. Det mycket intressanta föredraget samlade ca 60 deltagare.
Den historiska utvecklingen spände från ”De gamla egyptierna” till dagens småländska verklighet. Glasindustrin har i våra trakter sitt ursprung i 1500-talets järnbruk, baserad på myrmalm. Stor energi lades till en början på att få ner smält-tiderna, vilket var avgörande ur konkurrenssynpunkt. En charge kunde ta upp till två dygn att smälta förenat med en mycket stor bränsleåtgång. Med tekniker för planglas och etsat glas utvecklades industrin så småningom till en verksamhet i industriell skala. De småländska glasbruken grundades och utvecklades framför allt under senare delen av 1800-talet och 1900-talets första hälft. Som mest fanns det ca 36 glasbruk i Småland. Idag finns det 4 st fortfarande i drift: Bergdala, Kosta, Målerås och Skruv.

Ett annat gammalt glasbruk från 1700-talet, vilket KLTF besökte för några år sedan, är Limmareds Glasbruk i Tranemo Kommun. Bruket tillverkar dagligen omkring 1,5 miljoner burkar och flaskor för sprit, livsmedel och medicin. Produktionen pågår dygnet runt 365 dagar om året. Mest kända produkten är flaskorna för Absolut Vodka. Limmared är idag Sveriges enda kvarvarande förpackningsglasbruk.

Föredragshållaren avtackades av ordförande Anders Haggren med en tacktavla, 1 års medlemskap i KLTF och boken ”Svenska innovationer som förändrat världen”

Årsmöte
Torsdagen den 2:e mars hölls årsmöte på Kvarnhagskällan. Årsmötet öppnades av ordförande Anders Haggren. Till mötesordförande valdes Björn Svensson. Till styrelse valdes:
Ordförande Anders Haggren
Styrelsemedlemmar Eva Arneving, Mikael Petersson, Peter Gunnarsson, och Kjell Ekelund.
Suppleanter Kaj Ankarloo och Torbjörn Ericsson.
Revisorer Roy Olofsson och Tommy Andersson, suppleant Leif Köllerström.
Valberedning Torbjörn Ericsson och Sture Heiman.
Efter årsmötet tackade ordförande Anders Haggren mötesordförande Björn Svensson för väl genomfört årsmöte. Anders tackade också avgående sekreterare Hans Olsson för hans insats i styrelsen och överlämnade boken "Svenska innovationer som förändrat världen".

Stadsarkitekt Henrik Wibroe höll ett mycket intressant föredrag under rubriken "Gestaltad livsmiljö i Växjö och goda exempel på samhällsbyggande"

Efter föredraget intog 61 mötesdeltagare en välsmakande pytti-panna med tillbehör.

Anders tackar avgående styrelsemedlem Hans Olsson

Vida Arena
Torsdagen den 23 mars var vi ca 35 KLTF-are som var på studiebesök på Vida Arena, vilket som bekant är Växjö Lakers hemma-arena. Vi fick en innehållsrik och omfattande guidning av de kunniga guiderna Roger Johansson och Torvald Dahl.
Arenan invigdes 2011 och har plats för 5750 personer. Den stora och välutrustade arenan har 5 barer och en restaurant för 250 personer. Det finns även 28 st loger till säsongsuthyrning, med utrymme för 8-12 personer, dessutom en ”lyx-lounge” för 40 personer. Arenans takhöjd är 20 m.
Rundvandringen började på bottenvåningen och fortsatte sedan alla våningar upp till cat-walken, 20 m över isen. Under rundvandringen fick vi se omklädningsrummen, kontorsutrymmen, samlingssalar, kyl- och ventilationsanläggningen och servicehall. De kunniga guiderna informerade också om ishockeyns historiska utveckling i Småland.
Efter rundvandringen avtackades guiderna av ordföranden med en minnestavla, varsin ”ingenjörsbok” och 1 års medlemskap i föreningen.www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content