Free counter

2015 - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2015

Genomförd aktivitet
Arcoma AB
Tisdagen den 27 januari besökte 35 medlemmar Arcoma AB på Annavägen 1 i Växjö. Vi blev mycket väl mottagna av platschef Mikael Larsson som informerade om Arcomas verksamhet. Arcoma är ledande på marknaden av högteknologiska avancerade röntgensystem. Systemen säljs över hela världen. Arcoma bjöd på kaffe med tilltugg och därefter gjordes en rundvandring i fabrikslokalerna.
Läs mer om Arcoma på deras hemsida här.


Mikael demonstrerar här ett av Arcomas röntegensystem


Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls den 5 mars på La`Castelina Liebergsgatan 1 Växjö
Årsmötet inleddes med en tyst minut för de under året bortgångna medlemmarna Berne Johannssen, Malte Jonsson och hedersmedlem Tore Wiberg.

Årsmötet öppnades av ordförande Karl-Erik Stenberg som hälsade 62 medlemmar välkomna.
Till styrelseordförande omvaldes Karl-Erik Stenberg.
Till ordinarie styrelsemedlem omvaldes Kjell Ekelund.
Till ordinarie styrelsemedlem valdes Leif Jormsjö.
Till styrelsesuppleant valdes Kaj Jensen.
Till revisorer omvaldes Göran Svensson, Gunnar Jernelöv och till suppleant omvaldes
Jan Evertsson. Göran Svensson är sammankallande för revisorerna.
Till valberedning valdes Håkan Randolf och omval för Bengt Ericson.

Som föredragshållare hade inbjudits historiker Olle Larsson som höll ett mycket intressant föredrag om den svenska industrins utveckling från dåtid till nutid.
Efter föredraget serverades pyttipanna med ägg, rödbetor samt kaffe med kaka.

Bild på Olle Larsson samt intresserade åhörare


Järnvägens Museum Ängelholm
Tisdagen den 12 maj samlades 45 medlemmar för gemensam bussutflykt till Järnvägens Museum i Ängelholm.
Vi fick en mycket intressant guidning och information om järnvägens historia.

John Ericsons lokomotiv Novelty - utmanaren.
Fler bilder under bildarkiv.


AB Bröderna Sjöbergs Industrier i Stockaryd
Måndagen den 14 september besökte ett 20-tal medlemmar AB Bröderna Sjöbergs Industrier. Vi blev mycket väl mottagna av VD Jan Möllefors som visade oss runt i industrilokalerna.
Sjöbergs har tillverkat hyvelbänkar i 60 år och kunderna finns över hela världen. Efter visningen bjöd företaget på kaffe med tilltugg.
Läs mer om Sjöbergs på deras hemsida.

Ordf.Karl-Erik överlämnar en tavla från KLTF till VD Jan
Fler bilder under bildarkiv


Besök på Sandviksverket VEAB:s fjärrvärmeverk
Torsdagen den 15 oktober besökte 35 medlemmar Sandviksverket. Vi blev väl mottagna av produktionschef Niklas Sandh. Niklas informerade om funktionen i ett fjärrvärmeverk och hur VEAB:s fjärrvärmeverk Sandvik 3 är uppbyggt.
Efter informationen gjordes en rundvandring i Sandvik 3 med guiderna Niklas Sandh och underhållschef Michael Winterkvist.

Ingemar Arvidsson överlämnar minnestavla till Niklas Sandh och Michael Winterkvist under överseende av Leif Jormsjö.


Julfest
Fredagen den 11 december samlades 63 medlemmar på restaurang La Castellina för att avnjuta årets julbord. Ordf Karl-Erik Stenberg hälsade alla välkomna och ett speciellt välkommen till hedersmedlemmar och nya medlemmar.

klubbm Göran Widell, ordf Karl-Erik Stenberg, kassör Ingemar Arvidsson och sekr Kjell Ekelund
Fler bilder under bildarkiv

www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content