Free counter

2020 - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2020

Genomförd aktivitet
Klafreströms stålgjuteri AB
Torsdagen den 13 februari besökte 25 medlemmar Klafreströms stålgjuteri AB. Vi  blev mycket väl mottagna av Karl Stenfelt en av företagets tre delägare. Karl informerade om företaget och produktionen. Därefter gjordes en rundvandring i fabrikslokalerna. Torbjörn Ericson tackade för ett mycket intressant besök och överlämnade en minnestavla till Karl Stenfelt
Läs mer om  företaget på deras hemsida www.ksgab.com

Karl Stenfelt o Torbjörn Ericson


Årsmöte på Kvarnhagskällan
Torsdagen den 5 mars hölls årsmötet på restuarang Kvarhagskällan. Ordförande Torbjörn Ericsson hälsade 55 medlemmar välkomna. Innan årsmötet öppnades hölls en tyst minut för 2 bortgångna medlemmar.
Den nya styrelsen för verksamhetsåret är följande
Ordförande:
Torbjörn Ericsson
Sekreterare:
Hans Olsson
Kassör:
Kjell Ekelund
Ledamöter:
Peter Gunnarsson
Kaj Jensen
Suppleanter:
Torbjörn Björstrand
Sten-Yngve Tern

Efter mötet höll planeringschef  Paul Herbertsson, Växjö kommun ett mycket intressant föredrag om kommunens utbyggnadsprojekt.
Kvällen avslutades som sedvanligt med pyttipanna, kaffe och kaka.

Paul Herertsson

Föreläsning av Staffan Hultqvist om 5G
Fredagen den 30 oktober hade ett 20-tal intresserade åhörare, varav ca hälften KLTF-are, hade trotsat hotet från coronan och samlats i bibliotekets stora föreläsningssal för att lyssna på den högst aktuella och intressanta föreläsningen av Staffan Hultqvist. Staffan är expert inom mobilnät och medgrundare av IQMTEL Sweden AB.
Ordf Torbjörn Ericson tackade Staffan Hultqvist för det intressanta föredraget och överlämnade en minnestavla samt en gåva.Bibliotekets Nina Stigsdotter avtackar Staffan Hultqvist med en bok.
Fler bilder under fliken bildarkiv 20201030 5G
Klicka här för att se Staffans bildspel

www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content