Free counter

2019 - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2019

Genomförd aktivitet
Centrallasarettet i Växjö
Onsdagen den 23 januari besökte 33 medlemmar den medicintekniska avdelningen på Centrallasarettet i Växjö. Vi blev väl mottagna av avdelningschefen Bengt Hansson. Ulrika från Region Kronoberg informerade om verksamheten (se bifogat bildspel). Därefter gjordes en rundvandring. Vi besökte strålenheten, röntgenenheten och det kliniskt kemiska laboratoriet. En utrustning för strålbehandling kostar i inköp ca 20 milj kronor. På strålenheten finns det 3 utrustningar.
På det kemiska laboratoriet görs ca 24000 provanalyser per dygn.
Ordf Torbjörn Ericson tackade för en mycket intressant och tekniskt informativ eftermiddag.


Avdchef Bengt Hansson och ingenjörerna som guidade oss samt ordf Torbjörn Ericson
Fler bilder i bildarkivet

PostNord
Tisdagen den 19 februari besökte 36 medlemmar PostNords nya terminal på Nylandavägen i Öjaby. Vi blev mycket väl mottagna av platschef Tonny Johansson som informerade om terminalen som invigdes den 19:e oktober 2018 och har en yta på 1700 kvadratmeter. På terminalen arbetar 170 personer. Efter informationen gjordes en rundvandring i lokalerna. Paketsorteringsmaskinerna var imponerande med en sorteringskapacitet på över 100 000 paket om dygnet.
Ordförande Torbjörn Ericson tackade för det varma mottagandet och överlämnade en minnestavla och present till guiderna.


Fler bilder i bildarkivet

ÅRSMÖTE 2019-03-07
Årsmöte hölls på restaurang Kvarnhagskällan den 7:e mars. Ordförande hälsade 45 medlemmar välkomna till årsmötet.
Innan årsmötet hölls en tyst minut för fyra medlemmar som avlidit under 2018.

Mötet godkände dagordningen.
Till mötets ordförande valdes Torbjörn Ericson och till mötessekreterare valdes Hans Olsson.

Till styrelseordförande valdes Torbjörn Ericson på 1 år.
Till kassör valdes Kjell Ekelund på 1 år (kvarvarande tid sedan val 2018)
Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
Kaj Jensen på 2 år,
Hans Olsson på 2 år,
Roland Scharschuch på 1 år (kvarvarande tid sedan val 2018).
Till styrelsesuppleant valdes Torbjörn Björstrand på 2 år och Sten-Yngve Tern på 1 år (kvarvarande tid sedan val 2018).

Till revisorer valdes:
Anders Haggren, sammankallande.
Gunnar Jernelöv,
Peter Gunnarsson.

Till valberedning valdes:
Karl-Erik Stenberg, sammankallande
Ingemar Arvidsson,
Bengt Ericson.

Efter årsmötet höll Magnus Jonasson, kommunens energirådgivare, ett mycket informativt föredrag om solenergi.
Mötet avslutades i restaurangen med pyttipanna och kaffe med kaka.


MagnusJonasson och Torbjörn Ericson
Fler bilder under bildarkiv


Bendersfabriken i Braås

Onsdagen den 27 mars besökte 23 medlemmar Benders takpannefabik i Braås. Platschef Jonas Nilsson tog emot oss och informerade om verksamheten.
Benders AB, som startades 1960, är idag en komplett producent och leverantör till bygg- och anläggningssektorn av framför allt betong, tegel och natursten. Benders AB är ett helägt familjeföretag med ca 950 anställda inom koncernen och med en omsättning på 2,1 miljarder. 1989 köpte Benders Braåsfabriken som då hette Stilpannan. Braåsfabriken har 11 personer anställda. Fr.o.m. 2018 satsar man även på solenergi till sina taksystem.
Efter Jonas Nilssons information gjordes en rundvandring i  fabrikslokalerna.
Ordförande Torbjörn Ericson tackade för ett intressant besök och överlämnade en minnestavla och en gåva till Jonas Nilsson.

Jonas Nilsson o Torbjörn Ericson
Fler bilder under fliken bildarkiv

Vårutflykt med buss den 21 maj
Första industribesöket var AB Allt i Plåt i Åseda.
Vi blev mycket väl mottagna av Olle Persson och hans personal. Allt i Plåt är ett familjeföretag som statades 1945 och idag ägs av syskonen Christer och Olle Persson samt Catarina Magnusson. Tillverkningen består till stor del av hytter till tunga fordon såsom truckar, skogsmaskiner, gruvmaskiner och timmerkranar. Företaget gör även fordonsanpassningar på minibussar. Efter en rundvandring i fabrikslokalerna bjöd företaget på kaffe. Ordförande Torbjörn Ericsson tackade för det intressanta besöket och överlämnade en minnestavla samt presenter.

Torbjörn Ericsson Olle Persson och guiderna


Bussresan fortsatte till vackra Vidinge Gård för lunch.
Vidinge Gård pensionat ligger mitt i det natursköna Småland, 2 km utanför Älghult, omgivet av skog och grusvägar, hagar med betande djur.Bussfärden fortsatte till Alstermo och expansiva AMOKabel.
Det första bolaget i amokabelkoncernen grundades 1992. Genom att fokusera på teknisk utveckling och modernisering har man organisatoriskt lyckats bygga upp en mycket lönsam och framgångsrik koncern på kort tid.
Företaget tillverkar olika typer av ledningar, kablar och konsumentförpackade produkter och är branschledande när det kommer till flexibilitet och korta ledtider. Med fokus på hög kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan arbetar man ständigt med innovationer och utveckling av nya produkter.
I mars 2019 slutfördes förvärvet av en ledande specialkabelstillverkare i Storbritannien, Pre-Wired Conduit Company LTD. Som en del av integrationen i AmoKabel-koncernen har företaget ändrat sitt namn till FlexCables Ltd.
Vi blev mycket väl mottagna och guidade i fabrikslokalerna. Företaget bygger ständigt ut fabriken och deras stora problem är personlbrist.
Efter fabriksvisningen tackade ordf. Torbjörn Ericsson för det intressanta besöket och överlämnade en minnestavla samt presenter till guiderna.

Guiderna på Amokabel


Bussfärden fortsatte till Målerås Glasbruk för kaffe inför återresan till Växjö.
Här fanns möjlighet att besöka glasutställningen och glasbutiken.

Fler bilder under fliken bildarkiv bussresa

Föreläsning om Svarta hål på Linnéuniversitetet
Tisdagen den 10:e september samlades 37 medlemmar på Linnéuniversitetet för ta del av docent Yvonne Becherinis information om svarta hål.
Docent Becherini informerade även om avdelningens utveckling av mätmetoder för analys av gammastrålning från svarta håls jetstrålar, inom det s.k. ALTO-projektet på Linnéuniversitetet.

Informationen var mycket grundlig och pedagogiskt upplagd. Vi fick bl.a. lära oss om galaxer, massiv gravitation och om den s.k. händelsehorisonten. Det ökade intresset för svarta hål är en följd av att ett forskarlag i april i år har lyckats fotografera ett svart hål i galaxen M87, 55 miljoner ljusår från jorden. Detta projekt, EHT (Event Horizon Telescope), anses t.o.m. platsa som Nobelpris-kandidat.

I ALTO-projektet avser man att placera stora vattentankar, utrustade med sensorer i botten, på hög höjd på södra halvklotet. Detta för att kunna göra kontinuerliga mätningar av gammastrålningen från centrum av vår galax och dess förmodade svarta hål.
Föreläsningen avslutades med en intensiv frågestund, helt naturligt föranledd av det mycket komplexa ämnet.

docent Yvonne Becherinis och ordf Torbjörn Ericson
Fler bilder under fliken bildarkiv

Bussresa tillLjungby
Onsdagen den 16 oktober gjorde 40 medlemmar en bussutflykt till Ljungby.
På förmiddagen besöktes Electrolux Professional AB som tillverkar tvättmaskiner för hotell, storkök och tvättinrättningar. Vi blev väl mottagna och företaget bjöd på kaffe. Efter företagspresentationen gjordes en rundvandring i fabrikslokalerna.
Ordf Torbjörn Ericson tackade för ett mycket intressant besök och  överlämnade en minnestavla och gåva.


Lunch intogs på Gästgivaregården vid Gamla Torg.


Efter lunchen besöktes Kalmar Innovation Centre som ägs av det finska företaget Cargotec. En av Innovationcentrets uppgifter är att ta fram eldrivna och förarlösa truckar för godshantering samt logistik i hamnar. Efter företagspresentationen gjordes en rundvandring i de nya lokalerna. Efter rundvandringen tackade Torbjörn Ericson guiderna för det mycket intressanta besöket och  överlämnade minnestavla och gåva.

Föredrag av Tomas Lundahl om  gamla Växjö.
Tisdagen den 12 november hade 49 medlemmar samlats i Idè o Kunskapscentrums lokaler på Södra Vallviksvägen 4B för att lyssna på Tomas Lundahl som höll föredrag om gamla Växjö och tändsticksfabriken "En eldfängd historia". I pausen bjöd föreningen på kaffe och frallor. Efter föredraget tackade ordf. Torbjörn Ericson för ett mycket intressant föredrag och överlämnade en minnestavla till Tomas

Tomas och Torbjörn
Fler bilder under fliken bildarkiv

Julbord på Asa herrgård
Fredagen den 6:e december samlades 54 medlemmar vid Norrtullskolan för gemensam bussfärd till Asa herrgård där julbordet var uppdukat. Under kvällen underhöll Veronica och Ulf med sång, musik och en uppskattad musikgissning.

Fler bilder under fliken bildarkiv
www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content