Free counter

2013 - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2013

Genomförd aktivitet
Bixia Elhandelsbolag
Måndagen den 25 februari besökte 18 medlemmar Bixia Elhandelsbolag på Vallgatan 8 i Växjö. Vi fick en mycket intressant genomgång av Bixias verksamhet av Anders Engkvist och Bengt Carlsson. Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag.
Elen som produceras i Norden kommer från:
60% vattenkraft
20% kärnkraft
15% kondenskraft
5% vindkraft.
Kvällen avslutades med att Bixia bjöd på landgång med dryck.

Anders Engkvist genomgång av elprouktionen i Tyskland

Årsmöte
Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls den 5 mars på Kvarnhagskällan.
Årsmötet inleddes med en tyst minut för de under året bortgångna medlemmarna Sigvard Matts och Nils-Göran Hillström.

Till styrelseordförande omvaldes Karl-Erik Stenberg.
Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Håkan Randolf och Kjell Ekelund.
Till styrelsesuppleant omvaldes Leif Jormsjö.
Till revisorer omvaldes Göran Svensson, Gunnar Jernelöv och Jan Evertsson.
Till valberedning omvaldes Bengt Ericson och Kaj Jensen.
Avgående sekreterare Sture Heiman avtackades med blommor för sitt utmärkta arbete i styrelsen.

Efter årsmötet höll prodekan Ann-Charlotte Larsson från Linnéuniversitetets fakultet för teknik ett mycket intressant föredrag om universitetets organisation och arbete.

Kvällen avslutades med landgång, kaffe och kaka.

Blommor överlämnades till prodekan Ann-Charlotte Larsson


Ikea`s Test Lab och Stena Aluminium
Onsdagen den 10 april besökte 52 medlemmar Ikea`s Test Lab samt Stena Aluminium i Älmhult. På förmiddagen besöktes Ikea`s Test Lab. Vi blev mycket väl mottagna av Stefan och hans medhjäpare. Stefan informerade om deras verksamhet och att ordning och reda är ett signum för Ikeas verksamhet. Efter informationen gjordes en rundvandring i testlokalerna.Efter rundvandringen överlämnade ordf. Karl-Erik Stenberg en minnestavla samt blommor till Stefan och hans medhjälpare.

Efter en välsmakande lunch på Ikeas nya varuhusrestaurang besökte vi Stena Aluminium och blev mycket väl mottagna av Elisabeth Gustafsson och hennes medhjälpare. Vi bjöds på kaffe med wienerbröd under tiden som Elisabeth informerade om Stenas verksamhet. Därefter gjordes en rundvandring på fabriksområdet och vi fick se hur man sorterade aluminiumskrot som sedan smältes i två stora ugnar. Smältan gjöts till aluminiumtackor, kutz eller levererades i stora tankar "typ termosar" på lastbil till kunder. Innan vi lämnade Stena Aluminium överlämnade vår klubbmästare Göran Widell en minnestavla och blommor till Elisabeth och hennes medhjälpare.Övre bild: ord Karl-Erik Stenberg överlämnar blommor till Stefan och hans medhjälpare
Nedre bild: klubbmästare Göran Widell överlämnar blommor till Elisabeth och hennes medhjälpare

Reningsverket på Sundet i Växjö Kommun
Måndagen den 13 maj besökte 35 medlemmar Växjö kommuns reningsverk på Sundet. Vi fick en mycket intressant genomgång av Bernard Karlsson hur reningsverket fungerade och produktionen av biogas. Reningsverket  producerar ca 1,6 milj Nm3 rågas på årsbasis och utvinner därav ca 65% fordonsgas. Efter informationen gjordes en rundvandring på reningsverket. Som avslutning överlämnade Sture Heiman en minnestavla samt blommor till Bernard Karlsson.  
Fakta om biogas:
  • Fordonsgas säljs som normalkubikmeter Nm3.
    Biogas är lättare än luft.
  • Fordonsgas kan framställas av biogas eller naturgas.
  • 1 Nm3 fordonsgas från biogas innehåller lika mycket energi som ca 1,1 liter bensin.
  • Växjös avfall kan ge biogas som räcker till 20-25 stadsbussar och 500 personbilar årligen.
  • Matavfall och avloppsslam från Växjö kan ge ungefär lika mycket biogas var.
  • Ren fordonsgas luktar inget. För att upptäcka läckor tillsätts ett luktämne i gasen.
  • 5 kg matavfall kan ge bränsle för att åka 10-20 km med en personbil.
  • Från 2013 körs Växjös stadsbussar på fordonsgas.
En normalkubikmeter motsvarar den mängd gas som upptar en kubikmeters volym vid ett tryck på 1 bar.

Sture Heiman överlämnar minnestavla till Bernard Karlsson

SAAB Group i Växjö
Torsdagen den 12 september besökte 26 medlemmar SAAB Group i Växjö för att få en demonstration av flygledning på distans. Mats Sundberg visade ett system som medger att trafikledning för flera flygplatser kan centraliseras till en. På den eller de obemannade flygplatserna är kameror utplacerade. Dessa sänder rörliga bilder i realtid till den gemensamma flygledningen som kan befinna sig långt borta. Flygledaren ser på sina stora dataskärmar händelser och objekt bättre än genom fönstret på trafikledartornet.
I Sverige har Sundsvall en anläggning som betjänar Örnsköldsvik. Det finns en på Bodö i Norge som övervakar en helikopterlandningsplats och den anläggninen skall byggas ut att även betjäna Rösts flygplats.

Mats Sundberg informerar om fjärrstyrd övervakning av flygledning


Sensys Traffic och Nordic Rail
Onsdagen den 9 oktober reste 32 medlemmar med buss till Jönköping. Först besöktes Sensys Traffic AB som utvecklar, marknadsför och levererar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning. VD Johan Frilund informerade om företaget och dess potential på marknaden. Därefter bjöd företaget på kaffe och fralla. Efter kaffet demonstrerade Thomas Back och Mats Berglund hur systemen fungerar och dess möjligheter.

Eftermiddagen tillbringades på Elmia där utställningarna Nordic Rail och Future Transport pågick. Båda handlade om spårbunden trafik och transporter.Övre bild: Ordf Karl-Erik Stenberg överlämnar tavla till VD Johan Frilund
Nedre bild: Leif Jormsjö överlämnar presenter till Johan Frilund, Thomas Back och Mats Berglund


Stocke Kvarn minikraftverk
Torsdagen den 24 oktober besökte 26 medlemmar Leif Jarl och hans minikraftverk på Stocke Kvarn.
Leif berättade att det redan på 1500-talet fanns verksamhet här på Stocke kvarn. Leif redogjorde mycket intressant om hur han planerade byggnationen av det vattendrivna minikraftverket. Elproduktionen använder han till sin egen fastighet och överskottet säljs till Bixia elhandelsbolag.

Leif Jarl i manöverrummet för kraftverket


SVT-design
Tisdagen den 12 november besökte 34 medlemmar SVT-design. Alf Jonsson hälsade alla välkomna och visade oss runt i SVT:s lokaler. Först fick vi se Tv-studion därifrån bl.a Smålandsnytt sänds och kontrollrummet för Tv-studion. Alf berättade mycket informativt hur en Tv-sändning går till. Därefter visade Alf SVT-designs lokaler. All grafik som SVT behöver för Tv-programmen utförs i dessa lokaler. Ett stort arbete som nyligen avslutats är grafiken till Tv-programmet "Äkta människor"
Efter visningen överlämnades en tavla och blommor till Alf och hans chef Gisela Soprani.

Ordf. Karl-Erik KLTF, från SVT Alf och Gisela, samt styrelsemedlen Håkan KLTFJulfest den 6 december på S:t Sigfrids folkhögskola.
Årets julfest med julbord var förlagd till S:t Sigfrids folkhögskola.
Ordf. Karl-Erik Stenberg hälsade 68 medlemmar välkomna. Därefter informerade husmor Mia om folkhögskolans utbildningar och verksamhet. Mia berättade vidare att de flesta av rätterna på julbordet var tillagade av närproducerade ekologiska råvaror.
Efter att ha avnjutit ett välsmakande julbord blev det underhållning av folkhögskolans musikelever.

Ett glatt gäng med Ordf. KarlErik Stenberg med fru Ulla, Leif Jormsjö med fru Mary och Jan-Åke Ledel med fru Barbro


www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content