Free counter

2024 - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2024

Genomförd aktivitet
Studiebesök Volvo Braås

Fredagen den 2 februari samlades 47 KLTF:are på Volvo Construction Equipment i Braås. Här utvecklar och tillverkar Volvo dumprar för världsmarknaden. Vi togs emot av Roland Kvist och Per-Anders Skjöldberg . De är Volvos experter på olika drivmedel för dumprar. Vid detta möte koncentrerades presentationen speciellt på drivsystem med hjälp av väte-bränsleceller. Inom detta område ligger Volvo i framkant och man har redan en prototyp klar att visa upp. En färdig dumper, med H-bränslecell beräknas vara på marknaden inom 3-4 år.

Den första dumpern lämnade Braås 1966 och verksamheten har stadigt utvecklats så att Volvo nu har 40 % av världsmarknaden. Den resterande marknadsandelen upptas av tillverkare som Caterpillar, John Deere, Liebherr m.fl.
Idag tillverkas ca 4000 dumprar per år i Braås. Försäljningspriset per dumper varierar mellan 2,5 MSEK och 6 MSEK.
Volvo består av 10 affärsområden varav Volvo Construction är ett av de lönsammaste. Ett nytt affärsområde är Volvo Energy, vilket kan ses som ett tecken på hur betydelsefull Volvo anser att den framtida/pågående energiomställningen i världen är.
I Braås har man ca 1000 anställda, men tillverkning och konstruktion finns även utspridda på viktiga marknader i övriga världsdelar. I planen för den pågående energiomställningen räknar Volvo med att år 2030 skall 35 % av deras dumprar vara eldrivna och tillverkningen av den sista fossilbränsle-dumpern planeras till år 2040.

Energitätheten i de vanliga lagringsmedlen olja, batterier och väte uppmärksammades. Energitätheten i olja är 42 MJ/kg, bilbatterier har 0,7 MJ/kg och vätgas 122 MJ/kg. Vilket antyder att väte vore ett förträffligt drivmedel. För att producera elström till dumperns elmotorer använder man sig av bränsleceller, där vätgasen omvandlas till elström. Dock, i dagsläget utvinns ca 90 % av vätgasen från naturgas och metan, dvs som helhet ingen grön lösning. Ett alternativ är elektrolys av vatten med hjälp av vindkraft eller kärnkraft, dvs helt fossilfritt.

Volvos prototyp-dumper med bränslecell har en vätgastank på 700 bar och en fyllnadstid på 7 minuter, vilket räcker för en drifttid på 3 timmar.
Man poängterade att utvecklingen av bränslecell-dumprarna skett i samarbete med ett flertal kunniga intressenter. Bl.a. med Research Institutes of Sweden, RI.SE, Vätgas kan bära den förnybara energin | RISE


Fler bilder i Bildarkiv 2024 Volvo Braås

Företagsbesök Andritz AB
Onsdagen den 14 februari var vi ett 30-tal KLTF-are som besökte Andritz AB i Växjö. Vårt studiebesök var denna gång speciellt inriktat på Andritz miljövårdssystem, vars F&U och försäljning är lokaliserade i Alstoms f.d. forskningslaboratorium. Vi möttes av Björn Karlsson, Jörgen Linnér och Fredrik Olsson. De guidade oss genom de olika hallarna vilka inrymmer bl.a. likriktar-tillverkning, lager och kontor.
Som bekant såldes under Barneviks tid stora delar av Fläkten ut till andra företag, varvid t.ex. fläktar gick till Woods, papper- och cellulosatorkar till Andritz och miljövården hamnade så småningom inom Alstom för att senare säljas till GE, vilka relativt snabbt avyttrade denna miljövårdsteknik till Andritz.
Andritz i Växjö har ca 350 anställda, varav ca 60 personer inom miljövård. Totalt i världen är ca 30 000 anställda på Andritz.
De system som marknadsförs är produkter för partikel- och gasrening, som elektrofilter och slangfilter, NID (Novel Integrated Desulphurization) och olika skrubbersystem. En produkt som man haft stor framgång med är den s.k SIR-likriktaren (Switched Integrated Rectifier), vilken är en högfrekvenslikriktare som väsentligt kan höja elektrofiltrets avskiljningsgrad. Denna teknik har utvecklats under 2000-talet fram till dagens kraftfulla modell SIR 4, med en effekt på 180 kW. I Växjö tillverkar Andritz ca 200 SIR-likriktare per år.
Under vår rundvandring besöktes även den imponerande lab-hallen, där försök och utveckling görs på olika emissionselektroder till elektrofiltren och slangmaterial för slangfiltren. Här testas även olika parametrar för NID och våtskrubbrar. Hallen upptogs tidigare av skalenliga modeller av filter och kanalsystem för att erhålla den effektivaste gasfördelningen i systemet. Detta arbete utförs numera helt i datormodeller.
Efter den mycket informativa och grundliga rundvandringen avtackades Andritz av vår ordförande Anders Haggren med en tacktavla, varsin bok om ingenjörshistoria och 1 års gratis medlemskap i KLTF.


Fler bilder under fliken Bildarkiv 2024 Andritzwww.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content