Free counter

2022 - Kronobergs Läns Tekniska Förening

Välkommen Till Kronobergs Läns Tekniska Förening
Föreningen bildades år 1921
Kronobergs läns tekniska förening
Go to content

2022

Genomförd aktivitet
Årsmöte
Torsdagen den 3:e mars hölls årsmöte på Kvarnhagskällan. Årsmötet öppnades av ordförande Torbjörn Ericsson. Till mötesordförande valdes Sture Heiman. Till styrelse valdes:
Ordförande Anders Haggren
Till styrelsemedlemmar Hans Olsson, Peter Gunnarsson, Kjell Ekelund och Kaj Jensen.
Till suppleanter Kaj Ankarloo och Lennart Gustavsson.
Till klubbmästare valdes Torbjörn Ericsson.
Till revisorer valdes Roy Olofsson och Tommy Andersson. Till suppleant Leif Köllerström.
Till valberedning valdes Torbjörn Ericsson och Sture Heiman.
Efter årsmötet tackades den avgående ordföranden Torbjörn Ericsson och den avgående styrelsesuppleanten Sten-Yngve Tern med blommor och presenter.

Från VEAB hade inbjudits Vd Erik Tellgren som höll ett mycket intressant föredrag om VEAB:s historia samt visade en film om detta. Erik talade också om olika energislag och hur Växjö klarar sina miljömål.

Efter föredraget intog 50 mötesdeltagare en välsmakande pytti-panna med tillbehör.

Torbjörn överlämnar klubban till Anders

Teknisk utveckling inom vindkraften
Tisdagen den 15 mars anordnade KLTF i samarbete med Stadsbiblioteket en föreläsning om vindkraften, dess utveckling och framtid. Föreläsare var Jörgen Johansson, konsult inom vindkraft-teknik. Presentationen var mycket grundlig och innefattade både den historiska utvecklingen och djupgående teknisk information. Presentationen samlade ca 35 intresserade åhörare från KLTF och allmänhet.
Ordföranden Anders Haggren avtackade Jörgen Johansson med en mekano-låda, tacktavla och ett  erbjudande om fritt medlemskap i KLTF.

Ord Anders Haggren tackar Jörgen Johansson

Byggnadsvård
Torsdagen den 7 april samlades ett 20-tal byggnadstekniskt intresserade KLTF-are i IOGT-NTOs föreläsningssal för ett mycket intressant föredrag om byggnadsvård. Föredragshållare var den mycket kunnige Lars Nilsson från Växjö Byggnadsvård AB. Föreläsningen omfattade både teori och tips med praktiska hjälpmedel.

Lars visar beräkningar av U-värden
Fler bilder under fliken Bildarkiv byggndsvård

Micropower
Onsdagen den 20 april gjorde vi ett studiebesök på Micropower Groups nya anläggning i Öjaby. Vi var 40 st intresserade KLTF:are vilka mottogs av företagets VD Torbjörn Lindgren. Efter information och genomgång av företagets verksamhet delades vi upp i mindre grupper för en rundvandring i fabrikslokalerna.
Micropower Group är moderbolaget och består av 9 dotterbolag som finns i olika delar av världen. Huvudkontoret ligger i Växjö, där företaget grundades och där majoriteten av verksamheten finns. Micropower Group är en komplett systemleverantör av Li-jon-batterier, industriella batteriladdare och har försett industrin med kraftfulla lösningar och produkter sedan 1984.

Torbjörn Ericsson överlämnar gåva till VD Torbjörn Lindgren

Växjö avloppsreningsverk
Torsdagen den 19 maj besökte 28 medlemmar Växjö avloppsreningsverk på Sundet. Vi blev väl mottagna av VA-chef Malin Engström. Malin höll ett mycket intressant föredrag om Växjös dricksvattenförsörjning och avloppsverk. Efter kaffe med kaka gjordes en rundvandring med Mårten Berggren, ansvarig för avloppsverket, som berättade om verkets reningssystem och produktion av biogas.
Besöket avslutades med att ordf. Anders Haggren överlämnade en minnestavla samt 1 ex av boken "Ingenjören"

Malin Engström, Anders Haggren och Mårten Berggren

Föredrag Nordkorea
Onsdagen den 7 september samlades 30 medlemmar i IOGT:s lokaler på Vattentorget. Sture Heiman som varit på resa i Nordkorea visade bilder och höll ett mycket intressant föredrag om resan. Många frågor om Nordkorea ställdes.Torbjörn Ericsson tackade Sture och överlämnade present och minnestavla.
Fler bilder under fliken bildarkiv Nordkorea

Studiebesök på Wexiödisk AB
Måndagen den 26 september gjorde 25 KLTFare ett mycket intressant studiebesök på Wexiödisk AB. Företaget firar i år 50 år och har utvecklats till ett ledande företag för tillverkning och försäljning av diskmaskiner till restauranger och storkök, med en marknad huvudsakligen i Sverige, Europa och Asien. Personalen består av ca 175 personer och omsättningen uppgår till ca 350 MSEK, med ett mycket gott resultat. 2004 förvärvades Wexiödisk av italienska Ali Group, och blev därmed med i en av världens största koncerner inom storköksutrustning.
Efter en grundlig genomgång av verksamheten gjordes en rundvandring med guidning i verkstaden, där vi såg tillverkningen, från plåt till färdig maskin.

Ordf Anders Haggren tackade utvecklingschef Magnus Ericsson och överlämnade minnestavlaoch present

Balco AB
Torsdagen den 20:e oktober besökte 35 medlemmar Balco AB. Vi blev mycket väl mottagna av inköpschef Christian Linnell.
Försäljningschef Joakim Isaksson informerade om Balcos produkter. Balco är störst i Europa på balkonger och balkonginglasningar. Därefter visade Christian den ena gruppen verkstadslokalerna medan den andra gruppen fick vidare information av Marianne Johansson, chef för beräkningsavdelningen och projektledare Martin Bodén.
Ordförande Anders Haggren tackade för  ett mycket intressant besök och överlämnade minnestavla och presenter till Christian Linnell och hans medhjälpare.

 
Anders Haggren Marianne Johansson och Christian Linnell

Elbussar
Fredagen den 28 oktober höll Daniel Malmqvist, projektledare elbussar, ett mycket intressant föredrag om länstrafiken Kronobergs elbussprojekt.
En av Sveriges största och modernaste elbussdepåer byggs i Växjö. Depån är på ca 4700 kvadratmeter och byggs för 60 elbussar. Anläggningen kommer att vara klar år 2023. Cirka 250 personer, bussförare och depåpersonal, kommer att ha sin arbetsplats där.
Elbussarna kommer att laddas under tak och på taken kommer det att finnas solceller. Solcellerna kommer att täcka ca 10 procent av det totala elbehovet på 3,5 - 4 miljoner kWh per år (3,5 - 4 GWh/år. Connect Buss kommer att ansvara för elbusstrafiken. Connect Buss har lagt en order hos den holländska busstillverkaren Ebusco på elbussarna för länstrafikens behov.Bussresa till Älmhult
Torsdagen den 10:e november reste 29 medlemmar med buss till Älmhult för att besöka Alfing AB. Vi blev väl mottagna av tidigare ägaren Hans Johansson. Företaget grundades år 1964 av Alf och Inge därav namnet Alfing. Hans Johansson övertog företaget år 1993. Hans berättade mycket intressant om företagsutvecklingen från legotillverkning till egna produkter. Skogsmaskinen Terri är den senaste egna produkten. Alfing har 170 anställda och omsätter ca 300 miljoner sek. Alfing ingår i jönköpingsföretaget Inev AB.
Efter företagsbesöket var det lunch på Thai Palace. Efter lunchen besöktes Ikea Museum.


Julfest i Aneboda
Fredagen den 2 december samlades medlemmar vid Norrtullskolan för gemensam bussresa till Aneboda bygdegård. Vi avnjöt ett mycket välsmakande julbord tillagat av Ingrid Brentel. Under kvällen informerade Ingrid Brentel om Anebodas fiskodling och storkprojektet som Institutet för vatten och luftvårdsforskning (IVL) arbetat med. I boken "100 år 1906 -2006 i Aneboda" författad av Helmer Ahlbäck finns ytterligare information om verksamheten.

Ingrid Brentel berättar om julborders läckerheter


www.kltf.se e-mail info@kltf.se tel 070-6887175 Bg 5659-2991 Swish-nummer 1236972160
Back to content